Det kommer fram i en tabell publisert i FHIs ukesrapport for uke 52.

89 prosent av Oslo-beboere over 16 år hadde fått minst én vaksinedose mot korona. Snittet for landet er 91 prosent, mens kun Rogaland har en like lav andel som Oslo, ifølge FHI.

83 prosent av Oslos befolkning hadde fått to doser koronavaksine, ifølge FHI-tabellen. Det er tre prosent lavere andel enn i landet som helhet, og lavest lavest blant samtlige fylker.

Når det gjelder tredje dose, hadde Oslo også lavest andel her. En andel på 28 prosent er 11 prosentpoeng lavere enn i Innlandet. Det er også seks prosentpoeng under snittet for hele Norge.

Nest færrest beskyttet

I rene tall har Oslo en befolkning på rundt 587.000 over 16 år. 523.000 hadde fått minst første dose, mens de tilsvarende tallene for andre og tredje dose var på henholdsvis rundt 485.000 og 167.000, ifølge FHI-rapporten for uke 52.

Ser man både på andelen av befolkningen over 16 år som verken er vaksinert, eller har blitt bekreftet smittet av viruset, ligger Oslo på andreplass i negativ forstand, med 8,7 prosent.

Kun i Rogaland fylke mangler en større andel av befolkningen over 16 år beskyttelse fra vaksine eller gjennomgått sykdom.

Slik ser tabellen ut

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester understreker at disse tallene ikke tar høyde for andelen av befolkningen som har gjennomgått covid, og derfor skal ha en vaksinedose mindre.

«Oslo har flest smittede gjennom pandemien og når man tar med de som har bygget beskyttelse gjennom å ha vært smittet ligger Oslo på snitt i landet», skriver de i en epost til Avisa Oslo.

De påpeker også at Oslos unge befolkning gjør at andelen som har fått en tredje dose blir lavere, i og med at det er en mindre andel av befolkningen i de øvre aldersgruppene.

«En mer riktig sammenligning blir å se på hvor stor andel av befolkningen over 65 år som nå har samme beskyttelse som tre doser gir. Der ligger Oslo på over 88 prosent og veldig godt an».

Mye smitte og økning i innleggelser

For øvrig viser FHI-tallene at Oslo har størst antall smittede i ukene rapporten omfatter.

For uke 51 og 52 samlet, hadde Oslo 1.622 registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere, altså langt flere enn Agder, som hadde nest flest med 1.182. Til sammen ble koronaviruset påvist hos 11.309 personer i Oslo disse to ukene. De aller fleste av disse ble smittet av omikron-varianten, som utgjorde 49 prosent av de analyserte tilfellene i uke 51 og 75 prosent i uke 52.

I FHIs uke 52-rapport framkommer det også at det var en nedgang eller et stabilt antall nye pasienter innlagt i sykehus i de fleste fylkene, foruten Oslo, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Agder.

Det ble rapportert om 35 nye innleggelser på Oslo i uke 52, etter 28 i uke 51.

Les også

Bønnfaller folk om å ta vaksinene: – Aldri opplevd noe slikt som dette før