Ifølge NRK skal taggingen ha blitt skrevet i runetegn, men det er ikke kjent hva slags tekst som skal ha stått på husveggen.

Det skal også ha blitt funnet en flaske på eiendommen.

– Vi kan bekrefte at det NRK har fått opplyst stemmer, sier statsadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale Statsadvokatembetet til rikskrinkasteren.

Saken undersøkes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Bertheussen skal i forbindelse med saken ha overlevert en overvåkingsvideo til PST som muligens kan knyttes til hendelsen.

– Bertheussen er kjent med hendelsene som har skjedd på eiendommen. PST er varslet og de følger opp videre, sier forsvarer Bernt Heiberg ved Advokatfirmaet Elden til NRK.

PST etterforsker også et nytt brev med hvitt pulver som skal ha kommet med posten til advokatfirmaet Elden i forrige uke.

Laila Bertheussen ble tidligere i år dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for angrep på demokratiet. Retten mente at hun sendte flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bolig.

Bertheussen anket på stedet. Ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett har besluttet at hun kun får prøvd straffeutmålingen på nytt når ankesaken skal opp.

Saken oppdateres!