Det opplyser miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et notat til bystyret. Den nye summen er omtrent 7 milliarder mer enn det som tidligere har vært kjent, melder NRK.

Overskridelsen kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for ny reservevannforsyning til Oslo, det såkalte Holsfjorden-prosjektet, som fører reservevannet fram til Sagene.

Dette prosjektet ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang.

Denne overskridelsen førte til mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg og førte til at byrådet gikk av onsdag 16. juni.

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby. Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.