Å bygge NRKs nye hovedkvarter på tomtene nær Grorud stasjon ville gitt NRK en sentral beliggenhet mellom Oslo sentrum og Gardermoen. Fra stasjonen er det 12 minutter med lokaltoget til Oslo S. Det går like raskt å komme seg dit fra bysentrum som til NRK på Marienlyst. Der er flere bussruter, Østre Aker vei og ikke langt til E6 og to T-banelinjer. Tomteprisene vil være lavere enn mange andre steder, og det er god plass til mediebedrifter som vil etablere seg nært NRK.

I mange år har vi i Groruddalen jobbet for å få en stor statlig virksomhet hit. Rundt i landet har vi sett mange steder hvor dette har betydd mye. Her i Oslo er Operaen i Bjørvika det beste eksemplet. Regjeringen Syse la på slutten av 1980-tallet opp til at den skulle bygges på den ledige og attraktive Vestbanetomten. Men etter ti års debatt og prosess besluttet

Stortinget til slutt i 1999 å legge det nye Operahuset til Bjørvika, et område i Oslo indre Øst som sårt trengte opprusting og satsing. Vi som var med og støttet det så det som et stort skritt videre i Indre Øst-satsingen som hadde pågått fra 1994. Området trengte en slik institusjon som ga nye arbeidsplasser, status og mange ringvirkninger.

Akkurat som den gang i Bjørvika har områdene rundt Grorud stasjon fått stå og forfalle i årevis. Der fins store hauger med gamle stillasjer, brakkerigger og maskiner, en tog-bru murpussen faller av, en enorm midlertidig plass for parkering av busser, osv. Men det er ingen «dump» som kommentator Nazneen Khan-Østrem i Aftenposten nedlatende har kalt det. De aktuelle byggetomtene på Grorud er på 200 mål og kan romme både NRK og andre mediebedrifter. På Marienlyst hadde NRK 85 mål, mens de bare har kjøpt 14 mål på Ensjø. Ved Grorud stasjon kan man også få flotte uteområder ved å la Alna-elva som renner forbi her, komme til sin rett.

Vi snakker om et sted som ligger i hjertet av Groruddalen midt i mellom Alna, Stovner og Grorud bydel, og som fortjener å bli løftet. På samme måte som i Indre øst har vi hatt en områdesatsing i Groruddalen siden 2006. Den har gitt mange gode nærmiljøtiltak og ekstra ressurser til forebygging, skole, barnehager, frivillige organisasjoner, mm i alle de fire bydelene våre. Denne satsingen skal fortsette fram til 2026, og vi mener den bør vris mer mot å skaffe jobber til unge som faller ut av skolen.

Les også

Rett og slett helt genialt å flytte til Ensjø, NRK!

Samtidig ser vi noen utviklingstrekk som Groruddalssatsingen alene ikke får gjort noe med. Som Aftenposten har dokumentert viser tall for nettoflytting av beboere med norsk bakgrunn en utvikling vi må ta på alvor. For de tre bydelene rundt Grorud stasjon var tallene minus 4737 fra Alna bydel, minus 3029 fra Stovner bydel og minus 1996 beboere fra Grorud bydel i perioden 2008-2016. Samtidig var det en økning av beboere med ikke vestlig bakgrunn i samme størrelsesorden i hver av de tre bydelene (Aftenposten 14/8 2017).

Denne befolkningsutviklingen fører til at vi får en høy andel elever som trenger særskilt norskundervisning i skolen, og som ikke lever i et språkmiljø der bruken av norsk blir naturlig. En del av disse sliter dessverre gjennom hele grunnskolen, og når de kommer til videregående faller de fort fra. Tall fra Statistikkbanken i Oslo kommune viser at opptil 46,5% i noen av nærområdene våre ikke har fullført videregående når de er 29 år, og da blir dessverre faren for arbeidsløshet og utenforskap stor.

Hva kan så NRK til Groruddalen gjøre med dette? Det nye hovedkontoret skal ha rundt 2300 arbeidsplasser. Vi tror at mange NRK-medarbeidere etter hvert vil få seg bolig i nærområdet, ha sine barn på skolen, delta i idrettslag, borettslag, i foreldreutvalg på skoler og i barnehager, osv. Det samme vil de som jobber i andre mediabedrifter som etablerer seg nært NRK, sikkert gjøre. Dette vil berike bydelene våre og gi oss flere ressurssterke medborgere som kan være med å skape en positiv utvikling og ny status. Dessuten vil de ha en stor fordel i jobben sin av å være tett på områder der det avgjøres om Norge skal lykkes med integrering og sosial utjamning.

NRK til Groruddalen vil ikke løse alt, men det vil skape ny attraktivitet og nye flyttemønstre og mindre forskjeller. Vi trenger et større mangfold av arbeidsplasser for å utvikle et godt fellesskap.

Så ja! Vi er sikre på at NRK og Groruddalen vil være den beste matchen!