Eirik Mosveen skriver, «dette er, hvis vi legger all mulig godvilje til, et fullstendig lattervekkende standpunkt».

Les også

Holder det til mål for Jan Bøhler, eller sprekker hele Sp på oppløpet?

Han fokuserer på at det er ni kilometer fra Ensjø til Grorud stasjon. Det er ikke lange avstander i Oslo, men avstandene kan være store innen integrering og levekår.

Fra de tre bydelene Stovner, Alna og Grorud flyttet nesten 10 000 beboere med norsk bakgrunn ut enn antallet som flyttet inn, i perioden 2008-2016. Samtidig var det en økning av beboere med ikke-vestlig bakgrunn i samme størrelsesorden. I bydel Gamle Oslo, hvor Ensjø-tomten ligger, flyttet det inn 1512 flere med norsk bakgrunn enn dem som flyttet ut.

En lav andel personer med norsk bakgrunn fører til at vi får en høy andel elever som trenger særskilt norskundervisning i skolen, og som ikke lever i et språkmiljø der bruken av norsk er like naturlig. En del av disse sliter dessverre gjennom hele grunnskolen, og når de kommer til videregående faller for mange fra. På videregående skoler i bydelene Alna, Grorud og Stovner er det 49 til 85 prosent høyere frafall enn i Oslo som helhet, viser Oslo kommunes statistikk.

I bydel Gamle Oslo er situasjonen langt bedre enn i Stovner, Alna og Grorud.

Der NRKs hovedkontor havner vil mange NRK-medarbeidere etter hvert få seg bolig, ha sine barn på skolen og delta i idrettslag. Det samme vil de som jobber i andre mediebedrifter som etablerer seg nært NRK.

Flere ressurssterke medborgere vil være med å skape en positiv utvikling, og ny status og attraktivitet. Det vil bidra til utjevning av levekår.

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

12 minutter fra Oslo S

Mosveen har også sjekket reisetider fra Ensjø til Grorud stasjon. Vi kan kvittere med at Grorud er 12 minutter unna Oslo S med lokaltoget. Det går like raskt å komme seg dit fra sentrum, som til NRK på Marienlyst. Det er også busser, Østre Aker vei, ikke langt til E6, to t-banelinjer, óg det ligger på veien til Gardermoen.

På en tomt på 200 mål vil man kunne få god plass til grøntområder og andre mediebedrifter, i motsetning til på 14 mål på Ensjø. Der må man bygge trangt og høyt, mens Grorud gir helt andre muligheter.

Les også

NRK og Groruddalen er god match!

Uavhengig av hva Mosveen mener om reisetid og de ni kilometerne vil dette ha mye å si for utviklingen av Oslo. Forskjellene i Oslo og tiltak for å bekjempe dem må ikke latterliggjøres, men tas på største alvor.

Derfor går vi i Senterpartiet til valg på å legge NRKs nye hovedkontor til områdene ved Grorud stasjon.