NRK betaler til sammen 800 millioner kroner for eiendommene som skal huse det nye hovedkontoret. Grunnet regulering og prosjektering er det ikke klart når NRKs nye hovedkontor står ferdig.

Det var NRKs generalforsamling ved kulturminister Abid Raja (V) som ga NRK fullmakt til å kjøpe Ensjøveien 3, 5 og 7 fra Ferd Eiendom og Axer Eiendom tirsdag formiddag.

– For å lykkes i fremtiden trenger NRK et hovedkontor som åpner for samhandling, innovasjon og effektiv drift i pakt med vår tids krav til sikkerhet og beredskap. Klima- og miljøkrav må ivaretas, og det nye hovedkontoret må være lett tilgjengelig for ansatte og publikum via et godt kollektivtilbud. Styrets konklusjon er at tomten på Ensjø er svært godt egnet for nytt hovedkontor for NRK, skriver regjeringen.

– Viktig bidrag

For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon. Et moderne hovedkontor på Ensjø, øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette, sier Raja.

– NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer, er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked.

NRK skriver at rundt to tredeler av NRKs 3.250 ansatte vil få det nye hovedkontoret på Ensjø som arbeidsplass.

– Flott sted å jobbe

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er storfornøyd med at det blir Ensjø som neste stoppested for NRK.

– Ved valg av tomt er vi ett skritt nærmere et framtidsrettet, moderne og miljøvennlig hovedkontor. Det blir viktig for NRKs videre utvikling som allmennkringkaster og fellesarena i det norske samfunnet, sier Eriksen.

– Dette blir et flott sted å jobbe, og et hyggelig sted for publikum og samarbeidspartnere å komme til. Det er nærhet til kollektivknutepunkt og ligger i en mangfoldig og spennende bydel. Samtidig vil NRK bli et positivt tilskudd til området med arbeidsplasser, nyhetsproduksjon, kultur og underholdning hele året, fortsetter Eriksen.