Ifølge menighetenes årsregnskap, som Vårt Land har fått innsyn i, mottok forbundet i 2021 i overkant av 100.000 kroner fra den kuwaitiske organisasjonen al-Rahma, en større frivillig organisasjon som knyttes til Det muslimske brorskap i Kuwait.

Det muslimske brorskap er en pietistisk og islamistisk bevegelse som oppsto i Egypt på 1920-tallet. I dag har brorskapet forgreninger i mange land i Midtøsten og Nord-Afrika.

Det islamske forbundet driver Rabita-moskeen i Oslo. Forstander Basim Ghozlan forklarer at pengene er øremerket koranundervisning.

– Pengene går til et prosjekt vi selv har tatt initiativ til, og som vi uansett ville gjennomført. Det følger ikke med noen andre betingelser enn at pengene skal gå til riktig formål, sier han til Vårt Land.

Anklager om Det islamske forbundets tilknytning til Muslimbrødrene har lenge vært et utgangspunkt for kontroverser rundt menigheten

– Kritikere har rett i noe, det er at vi tilhører samme religiøse retning. Den kalles Ikwhan, som betyr «brødrene», og kan spores tilbake til Muslimbrødrenes grunnlegger Hassan al-Banna, sier Ghozlan.