Det framkommer av tall fra Skattelistene som ble offentlige tirsdag. Johannson er største aksjonær i Norgesgruppen, kjeden som blant annet eier Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Johannson er i 2019 oppført med en formue på 1.810.151.465 kroner, drøye 39 millioner opp fra 2018.

Det gjør Johannson til den 4. rikeste personen i bydel Vestre Aker.

Hans to sønner, Peder Oskar og Karl Edvard, født i henholdsvis 1999 og 1996, topper lista over dem i bydelen født etter 1994. De er ført opp med nærmere identiske formuer på 558 millioner kroner hver.

Også storebror Finn Hartvig, født i 1994, er å finne i toppen i sin bydel Frogner.

Han er oppført med 566 millioner kroner i formue, og er dermed den nest rikeste på 1994-kullet i bydelen, kun slått av hotellarving Henrik Anker Stordalen.

De tre har i en årrekke vært gjengangere på lister over landets rikeste personer under 30 år.

Allerede i 2003 overdro Johannson deler av aksjene i Norgesgruppen til de tre sønnene, som den gang var små gutter. De tre besitter i dag like aksjeandeler i Norgesgruppen.