– Vi bør si tydelig nei til Kongshavn, sier Oslo SVs gruppeleder Elvevold til Avisa Oslo.

Han mener i likhet med Oslo Havn at Kongshavn er dårligst på miljø og naturmangfold av de fire mulige plasseringene for Oslos utenlandshavn. En annen frykt er at flere store skip inn mellom Hovedøya, Bleikøya og Bjørvika vil ødelegge for padlere, badende og resten av Oslos blomstrende friluftsliv til sjøs.

Samtidig advarer han mot ytterligere belastning av den allerede tungt trafikkerte Mosseveien.

– Dette er et utviklingsområde, der mulighetene allerede er alvorlig begrenset av at det ligger en godshavn der nå. Å påføre området enda et stort havneanlegg er ikke klokt, sier SV-politikeren.

– Krevende sak

Foran helgas årsmøte i Oslo SV, regner Elvevold med at hans lokallag vil ekskludere Kongshavn-muligheten. Men det foreligger ingen forslag om å si nei til dagens delte løsning mellom Hjortnes og Vippetangen.

Dette til tross for at både Oslo Havn og PBE advarer mot denne løsningen.

– Dagens løsning, å fortsette på denne uhensiktsmessige måten med to terminaler som ligger ved siden av hverandre, er en skrekkvisjon, sa Stein Kolstø, direktør for fjordbyenheten i plan- og bygningsetaten, under en pressekonferanse onsdag.

Da Avisa Oslo viser til de to aktørenes bekymringer, legger ikke Elvevold skjul på at det er sider ved en delt løsning som er uheldige. Det gjelder imidlertid samtlige alternativer, slik gruppelederen ser det. Eksempelvis vil det å samle havna på Vippetangen begrense sentrumsutvikling, mens en samla Hjortnes-løsning gir mindre boligbyggingen der.

– Dette er åpenbart en krevende sak, slår Ola Wolff Elvevold fast foran årsmøtet i Oslo SV.

Venstre advarer mot delt løsning

Oslo SVs avgjørelse kan potensielt bli svært viktig for hvor havna faktisk havner – ettersom bystyret får det endelige ordet og SV er første byrådsparti som flagger et standpunkt.

Venstres byutviklingspolitiker Haakon Riekeles en stor tilhenger av en samlet terminal. Han kommer med en tydelig advarsel før SV-politikernes møtes.

– Jeg håper at SV har større ambisjoner for byen enn å det, sier Riekeles om å potensielt fortsette med dagens delte løsning på Vippetangen og Hjortnes.

Han mener det er sterke argumenter for og mot både Vippetangen og Kongshavn. Begge disse løsningene er imidlertid langt bedre enn dagens, mener Riekeles, som ser store byutviklingsmuligheter ved disse løsningene.

– SV har vært med på å be om en utredning, som er veldig tydelig på at dagens løsning er den dårligste av alle. De bør ikke gå inn for den dårligste løsningen fordi det er vanskelig å velge mellom å legge en samlet terminal på Vippetangen eller Kongshavn, mener Venstres bystyrepolitiker i forkant av Oslo SVs årsmøte.

Foretrekker dagens løsning

– Vi må ta hensyn til næringen, vektlegger imidlertid Camilla Wilhelmsen.

Frp-gruppelederen viser til tidligere høringsinnspill fra både Color Line og DFDS, og mener at en fortsatt delt løsning mellom Hjortnes og Vippetangen er den beste løsningen.

Her trekker hun fram nærheten til motorvei og både reisende fra og utenfra Oslo.

– Fergene frakter masse turister inn til Oslo, og der de legger til nå, har en flott nærhet til byen. Vi ønsker ikke å flytte fergehavnene. Det er uforholdsmessig dyrt, sier Wilhelmsen.

I etterkant av intervjuet med Frps gruppeleder i bystyret, tok Avisa Oslo også kontakt med Color Lines direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Erik Brynhildsbakken. Han bekrefter at Color Line i første rekke ønsker å fortsette med dagens løsning, som de mener fungerer godt for reisende og andre berørte.

Den delte løsningen gir også gode muligheter for videre utvikling av rederienes drift, ifølge Brynhildsbakken.

Vil oppskalere driften framover

Han mener det gjenstår en del avklaringer i forbindelse med Vippetangen- og Kongshavn-alternativene, men sier at Color Line vil være konstruktive i den videre prosessen.

– Disse to alternativene kunne vært interessante, men det er noen utfordringer. Når det gjelder Kongshavn er det ikke farled for så store skip som våre. Det har blitt gjort simulering som indikerer at det likevel er mulig, men dette må undersøkes nærmere.

– Når det gjelder en samlokalisering på Vippetangen sa både vi og DFDS ganske klart at det opprinnelige forslaget ikke var praktisk gjennomførbart. I ettertid har det kommet en tilleggsutredning som peker på at handlingsrommet er større enn det utredningen sa. Vi opplever imidlertid ikke at denne utredningen fullt ut besvarer spørsmålene våre, fortsetter Brynhildsbakken.

Han understreker at frakt langs sjøveien kommer til å øke. Dette ikke minst innenfor gods.

– Sjøveien er miljøveien, sier Erik Brynhildsbakken til Avisa Oslo.

Har ikke bestemt seg

Avisa Oslo har også hørt spurt flere andre partier i bystyret om hva de tenker om saken. Høyre skal diskutere saken i et gruppemøte onsdag kveld:

– Før jeg har jeg ingen kommentar, sier James Stove Lorentzen, som også leder byutviklingsutvalget.

Heller ikke Arbeiderpartiet eller MDG har tatt stillingen i saken.

– Vi har vært opptatt av å få opp bylivet og åpne opp fjordområdene for befolkningen. Vi må se på løsningene som foreslås, og venter fortsatt på å få dokumentene på bordet. Det kan ta noen uker, sier Abdullah Alsabeehg, varaordfører og Arbeiderpartiets fraksjonsleder i byutviklingsutvalget.

– Vi har ikke landet noe ennå. Vi får bruke litt tid på det, sier MDGs gruppeleder Eivind Trædal.