Mandag går også barneskolene i Oslo kommune over til rødt nivå. Det innebærer ikke en stenging som i mars, men at elevene organiseres i mindre grupper.

Likevel kan noen skoler ha behov for å holde stengt på mandag.

«Skoler som har behov for det kan holde stengt for undervisning på mandag for å områ seg og planlegge overgangen. Skolene må sørge for et tett samarbeid med AKS ved inndeling av kohorter, slik at AKS kan gjennomføre bemanning på rødt nivå», heter det i en melding fra Utdanningsetaten til alle rektorer i Oslo-skolen.

Det vil være opp til hver enkelt skole om de holder stengt mandag eller ikke. Foreldre skal få beskjed i løpet av helgen, opplyser kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten til Avisa Oslo.

«Skolen skal ha et tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrke og barn med ekstra omsorgsbehov. Spesialskolene skal også gi et tilbud til elever som har ekstra omsorgsbehov», heter det i meldingen som er sendt ut.

Flere skoler har lagt ut foreløpige beskjeder på sine hjemmesider.

– Vil få beskjed i løpet av lørdag formiddag

– Foreldre og foresatte vil i løpet av lørdag formiddag få beskjed om skolene er åpne mandag, sier utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen til VG.

Barneskolene er nå på gult nivå. Ungdomsskole og videregående er på rødt nivå.

– Vi har behov for å områ oss. Alle skolene har planer for å gå fra ulike nivåer, men det er en stor reorganisering av ressurser å sette ut i praksis, sier Gerhardsen.

Det er 65.000 elever i grunnskolen i Oslo. På barnetrinnet er det 50.000 elever.

Gerhardsen sier endringene blir store og krevende for skoleledere og lærere.

– Om det blir stengning av skoler, kan jeg ikke svare på ennå. Vi jobber på spreng, akkurat nå er mye uklart. Vi sender ut informasjon til skolene utover dagen, sier utdanningsdirektøren.

Slik blir tiltakene for skolene

Skoler og barnehager: Oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skole: Innføring av digital undervisning på videregående skole i uke 4. Forberede overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5.

Videregående skoler som allerede er på rødt nivå. Det blir heldigital undervisning i uke 4. Forberede rødt nivå i uke 5.

Høyere utdanning: Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.