Raymond Johansen (Ap) sa han kom med et nødrop fra Oslo da han adresserte sentale myndigheter på sin pressekonferanse i forrige uke.

– Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet.

Oslos byrådsleder avleverte en kraftsalve av en oppfordring til sentrale myndigheter om å gi enda mer for å redde byens hardt prøvede næringsliv i pandemien.

Restaurantdrømmen knust i bølge nummer to – slakter statlig koronastøtte

På Ryes plass midt på Grünerløkka nikker Dan-Michael Danino gjenkjennede til elendighetsbeskrivelsen. Parkteaterets daglige leder har et nervøst blikk rettet mot neste år etter at nye smitterestriksjoner stengte byen. Han leder en institusjon i hovedstadens kulturliv og uteliv og har ikke fem øre i inntekter for tiden. Men utgifter har de, i rikt monn. Hver måned påløper det 400 000 kroner i faste kostnader, selv etter at ansatte er permittert og husleien redusert med 50 prosent av en velvillig gårdeier.

Parkteateret fikk nesten 600 000 kroner i tilskudd i mars, april og mai gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet. Da Oslo våknet til liv igjen og barer og kraner ble åpnet, strømmet folk tilbake. Det ha håp.

- Vi har vært i en heldig situasjon fordi vi har hatt godt besøk gjennom sommeren, etter den første nedstengningen. Men nå er det stengt igjen og regningene begynner å forfalle. De blir ikke betalt, for kassa er tom, fastslår Danino og slår oppgitt ut med armene. I forrige uke fikk han purring på innbetaling av arbeidsgiveravgift og har søkt utsettelse. I tillegg har de en søknad inne om drøyt 2,1 millioner kroner fra kompensasjonsordningen fra Kulturrådet til avlyste arrangementer på scenen. De venter på åttende uken på svar, og blir det negativt - samtidig som søknaden om utsatt arbeidsgiveravgift avslås - ser Danino mørkt på fremtiden.

Hilsen til Avisa Oslo – Velkommen til Oslo!

- Jeg er redd for en hel bransjes fall nå. Selv om vi forstår forstår tiltakene som er innført for å stanse smitten, er det rart myndighetene ikke hadde en tiltakspakke klar da han gjorde det. Kulturlivet og utelivet står for en verdiskapning på 95 milliarder kroner i året og kan nå bli rasert.

Koronaen tok knekken på driften – nye eiere har tatt over Hereford Steakhouse

Nødrop

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kom med et nødrop til regjeringen om mer støtte til Oslos hardt prøvede utelivsbransje før helgen. Et nødrop som gjentas i AO i dag.

Dette får utelivet i koronastøtte

  • Bedriftene kan få økonomisk støtte. For å få støtte må bedriften ha tapt minst 30 prosent av sin omsetning.
  • Kommer man over den terskelen er støtten begrenset til inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader (september og oktober), og 70 prosent deretter.
  • Ordningen gjelder inntil videre ut 2020.
  • Det er satt av 500 millioner til en stimuleringsordning til kulturlivet. Arrangementer som skal gjennomføres fra oktober til desember kan søke om tilskudd fra stimuleringsordningen. Søknadsfrist er 1. desember. Kulturdepartementet har foreslått at stimuleringsordningen videreføres til sommeren 2021, men dette må først vedtas i Stortinget.

Byrådsleder Johansen og versthusbestyrer Danino blir ikke umiddelbart bønnhørt på regjeringshold. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) forsikrer at myndighetene har fokus på at arbeidsplassene som er truet skal reddes, men vil ikke love særskilte tiltak for hovedstaden.

- Jeg deler den sterke bekymringen for mange bedrifter i Oslo og vi har gjort 66 milliarder kroner tilgjengelig for bedriftene i Norge. Men vi skal hjelpe dem uavhengig av hvor de er i landet. Problemene er særlig store i Oslo, og dermed går også en stor andel av disse midlene til Oslo-bedrifter, sier statsråden til Avisa Oslo.

Wallmans Salonger har fått to avslag om koronastøtte - står på kanten av stupet

Bare Jazz er konkurs

NHOs koronaundersøkelse for november viser at det fortsatt er mange som melder om konkursfrykt og pengemangel. Før helgen ble det kjent at Bare Jazz i Grensen går overende.

– Det er dårlig nytt at stadig flere melder om sviktende etterspørsel og kansellerte ordre, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid i en pressemelding.

Undersøkelsen viser blant annet at 56 prosent melder om lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre de siste fire ukene og at 14 prosent av medlemsbedriftene frykter konkurs, mot 13 i oktober.

Slår alarm om ledigheten

Fredag kom nye tall som viser et kraftig oppsving i arbeidsledigheten i Norge generelt og Oslo spesielt i løpet av november måned..

Antallet helt ledige har gått opp i alle fylker i løpet av november. Den prosentvise oppgangen er størst i Oslo, hvor det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober. Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige.

Ved utgangen av november var det registrert 196 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9 300 flere enn ved utgangen av oktober.

Det var 22 920 helt ledige i Oslo i november, en økning på 13 553 (145 prosent) fra november i fjor. Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå. Det er viktig å jobbe for å unngå langvarig utenforskap blant utsatte grupper, og da ikke minst blant unge voksne, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.