– Hvis du spør ungdom her på Romsås, er dette det andre hjemmet deres, sier Habib Tahir.

Lederen for barne- og ungdomsarbeidet i Grorud bydel har nettopp vist Avisa Oslo rundt i Raven Romsås. Ungdomsklubben har vært et viktig samlingssted for bydelens unge i mange tiår. Den har spillrom, dansesaler, eget hudpleierom og utenfor musikkstudioet henger et bilde av rapperen Don Martin.

Klubbleder Shuayb Yassin husker godt hvordan mange pleide å betale for seg ved å opptre på klubben. Selv pleide han å drive litt med breakdance, men det er mange år siden. Klubben har også blitt gratis for alle.

Tilbudet på Romsås skiller seg også ut ved at ungdommer mellom 18 og 24 også er velkomne til søndagskafé-tilbudet.

– Behovet for en møteplass for de over 18 er mye større enn mange andre steder. Ungdomsrådet i bydelen gikk sammen med meg for å se hva vi trengte. Og de eldre ungdommene sa at de trengte et sted å være, forklarer Tahir, før han understreker tilbudets viktighet.

Flere av ungdommene som kommer på søndagene har falt ut av skolen. Andre mangler jobb. På fritidsklubben får de ikke bare et møtested. De får også hjelp til jobbsøknader, skaffe seg boliger og hjelp til å takle praktiske utfordringer i livet deres.

Nå frykter bydelen at ungdommene i stedet møter stengte dører.

Bydelene med mest barnefattigdom får kutt

Bakgrunnen for bydelens bekymringer er som følger:

Den nye ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» erstatter tre andre tidligere ordninger. Blant disse er Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, som var forbeholdt bydeler og kommuner med lignende problematikk som Grorud. Nå er imidlertid midlene som lå i den gamle ordningen åpne for resten av landet, får Avisa Oslo opplyst av barne- og familiedepartementet.

– Tilskuddsordningens mål og målgruppe er utvidet for å i større grad ha en helhetlig tilnærming til barn og unge med risiko for utenforskap. Lavinntekt er en av flere slike risikofaktorer. Innretningen på den nye tilskuddsordningen innebærer at flere lokale tiltak rundt om i landet kan få tilskudd sammenlignet med tidligere. Styrkingen av ordningen på 85 millioner kroner i 2022 bidrar også til dette, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Avisa Oslo.

Les resten av Toppes svar på kritikken mot den nye ordningen lenger ned i saken.

Departementet hennes sier at Oslo og åtte av byens bydeler tidligere har fått høyere beløp enn hva statistikken tilsier. Disse bydelene er det snakk om:

 • Bjerke
 • Grorud
 • Alna
 • Stovner
 • Gamle Oslo
 • Grünerløkka
 • Sagene
 • Søndre Nordstrand

– En katastrofe

Dette er også de åtte bydelene i Oslo med høyest andel barn i husholdninger med lavinntekt, ifølge kommunens statistikk. Ungdom og Fritid i Oslos leder Lina Maria Karlsen er ikke begeistret.

– Denne endringen i tilskuddsordninga vil forsterke disse forskjellene fordi man nå ikke lenger prioriterer de som trenger det mest. For enkelte av bydelene er det snakk om en rasering av tilbudet som er bygget opp gjennom storbymidlene de siste 10 årene, og det vil få alvorlige konsekvenser for barn og unge i de mest levekårsutsatte områdene, mener Karlsen.

I bydel Grorud som helhet ligger andelen barn i lavinntektsfamilier på 16 prosent. Det er en nesten fem ganger så høy andel som i Vestre Aker, som i 2022 mottar nær en million kroner gjennom den nye tilskuddsordningen.

Grorud mottar på sin side rundt 650.000 kroner. Det er en nedgang på 2,3 millioner sammenlignet med i fjor, og bydelsdirektør Ayub Tughra regner med å tape åtte millioner kroner over de neste tre årene.

Dette vil igjen blant annet bety at:

 • Bydelen må kutte over 500 av de 786 aktiviteter for unge i skoleferier
 • At søndagskafeen legges ned. Kutt i andre fritidsaktiviteter
 • Innskrenkede åpningstider i bydelens utlånssentral.
 • 150 ungdom mister jobb utenom sommerferien
 • Ordningen «Ung hjelper eldre» legges ned
 • Grow medialab legges ned

– Dette er en katastrofe for barn og unge i øst og i bydel Grorud, sier Habib Tahir.


Bekymret for ungdommen

Bydelsdirektør Tughra sier at selv om ikke beløpene i seg selv er enorme, har ikke Grorud penger de kan omprioritere. Dermed forsvinner deltidsstillinger og trygge voksenpersoner som er svært viktige for ungdommene. Og selv om det kommer nye midler på et senere tidspunkt, blir det vanskelig å bygge opp de gode ordningene igjen.

– Vi har de flotteste ungdommene i byen. Med de midlene vi har, kan vi gjøre mye for dem. Når midlene blir borte, mister vi muligheten til å gi dem de rammene som kan hjelpe dem til å bli engasjert i samfunnet, skolearbeid og i hverandres liv. Vi kan ikke være der for dem, sier Tughra.

Les også

Flyktet fra Taliban for over 20 år siden. Nå er han Oslos eneste kommunale toppleder med innvandrerbakgrunn

Han fortsetter:

– Vi gir allerede fem millioner kroner mer enn det vi får fra rådhuset. Jeg har ikke noe mer penger å gi, sier en fortvilet Tughra.


Han understreker at han unner andre bydeler og kommuner mer penger, men at det ikke bør gå på bekostning av ungdommene i bydel Grorud.

Klubbleder Shuaib Yassin er bekymret. Han har tilbrakt store deler av livet på ungdomsklubben på Romsås. Først som bruker, så som ansatt. Yassin sier at de planlagte kuttene er en emosjonell belastning for de ansatte.

– Vi vet at vi kan hjelpe folk. Vi har viljen og de vet hvordan de skal gjøre det, men det er én ting som stopper oss: økonomien, forklarer klubblederen overfor Avisa Oslo.


Ber SV skaffe pengene

– Det er helt skandaløst at disse endringene innebærer kutt til bydelene med mest behov og høye tall for barnefattige. Særlig etter pandemien, sier SVs finanspolitiske Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Kaski leder SVs forhandlinger om revidert budsjett med Ap og Sps mindretallsregjering. Dermed er de i en posisjon der de potensielt kan skaffe ekstraordinære midler til eksempelvis barn og ungdom i bydeler som Grorud.

– Regjeringen er avhengige av dere, lyder det klare budskapet fra Groruds bydelsdirektør Ayub Tughra til Kaskis stortingskollega Marian Hussein.

Hun viste på sin side til at det kreves en forskriftsendring for å rette opp det Tughra er misfornøyd med.

– Kan dere ikke sørge for ekstraordinære midler for å hindre kutt i Grorud og andre bydeler dette året?

– Hele forskriften må endres på nytt. Så lenge fordelingsnøkkelen er som den er i forskriften, hjelper det ikke om vi bare går inn med mer penger, sa Hussein.

– Må gå gjennom hele forskriften

– Men det vil vel også ha en verdi om dere går inn for å gi ekstraordinære midler gjennom revidert budsjett?

– Vi må gå gjennom hele tilskuddsforskriften på nytt, svarte Marian Hussein, som samtidig understreker at SV kommer til å kjempe for nye satsinger som kommer ungdommer på Oslo øst til gode.

Hun ønsker fakta på bordet fra barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), slik at Stortinget kan fatte en informert beslutning og sikre at rette bydeler får kompensert på en ryddig måte.

– Uansett hvordan dere gjør det: Det viktigste er at dere skaffer pengene, konkluderte imidlertid bydelsdirektør Tughra da han snakket med Avisa Oslo og SVs stortingspolitiker.

Både Marian Hussein og partifellen Kaski håper at kuttene i Grorud og andre Oslo-bydeler er et uhell fra regjeringen.

Da Avisa Oslo kontakter Kari Elisabeth Kaski om hvorvidt SV krever ekstraordinære midler til bydelene i revidert nasjonalbudsjett, svarer at hun ikke kommenterer konkrete saker i de pågående forhandlingene.

Vil gi mer til hele landet

SV kommer imidlertid til å ta opp saken med barne- og familieministeren Toppe på Stortinget. De mener også at regjeringens prioriteringer kan omgjøres raskt.

– Dette er veldig urettferdig. Du straffer barn i Groruddalen og Oslo øst, og belønner dem som allerede har mest, mener SVs stortingspolitiker Marian Hussein.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe påpeker at regjeringen har satt av mer penger til kommunene som helhet enn dens borgerlige forgjengere. Dette mener Toppe kan gjøre kommunene i stand til å prioritere egne inkluderingstiltak for barn og unge.

Angående det konkrete tilskuddet for inkludering av barn og unge, svarer hun følgende:

– Tilbud som bidrar til å inkludere barn og unge er spesielt viktige i år. Tilgang på fritidsaktiviteter forebygger ensomhet og utenforskap. Selv om mange barn og unge er tilbake i fritidsaktiviteter nå som samfunnet har åpnet opp igjen, er det flere barn og unge som fremdeles står utenfor. Krigen i Ukraina innebærer også at flere utsatte barn kommer til Norge.

– Generelt er det viktig at disse tilskuddsmidlene kommer barn og unge i hele landet til gode. Lavinntekt er en del av mange utfordringer som gjør at barn og unge risikerer å havne utenfor skole, arbeid og samfunnsliv. Tilskuddsordningen legger opp til å se slike problemer i sammenheng, fortsetter Toppe.


Vektlegger fortsatt barnefattigdom

Fra departementets side beskrives den nye tilskuddsordningen som bredere enn de tidligere ordningene.

Målgruppa er barn og unge opp til 24 år som kan havne i utenforskap. I praksis vektlegger den «flere sårbarhetsfaktorer enn vedvarende lavinntekt», opplyser departementet, som også skriver følgende:

«I den nye ordningen legges det derfor noe mindre vekt på antallet barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt, men dette gis fremdeles betydelig vekt».

Kjersti Toppe sier:

– Jeg vil ha et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Overordnet så vil denne regjeringen arbeide for at færre barn må vokse opp i vedvarende lavinntekt. Regjeringen vil prioritere de universelle tilbudene som gjelder alle barn, og gjøre velferdstjenester som barnehager og SFO billigere for alle. Dette er òg tiltak som jevner ut sosiale forskjeller fra tidlig alder og som kan forebygge framtidig fattigdom.

Kjærkommen støtte for Vestre Aker

Som tidligere nevnt i artikkelen, er Vestre Aker blant bydelene som kommer bedre ut av den nye ordningen.

Bydelsdirektør Kristin Nilsen informerer om at bydelen fikk avslag på søknad om aktivitetstilbud i fjor.

Året før der igjen, fikk Vestre Aker kun 150.000 kroner til anskaffelse av aktivitetsutstyr til lavterskeltilbudet BUA, som sikrer barn som trenger det utstyr til fritidsaktiviteter.

– I 2022 er det søkt om en stilling og utstyr til å bygge opp et gamingtilbud til ungdom. Det er også søkt om midler til ungdomsjobb i lavterskeltilbudet BUA, og en egen fritidskasse hvor barn og ungdom kan få tilskudd til organisert aktivitet, sier Nilsen om hva Vestre Aker nå bruker midlene til.

– Hva tenker bydelsdirektøren om at andre bydeler i Oslo med høy barnefattigdom får store kutt?

– Det er opp til hver bydel å søke midler fra Bufdir. Søknadene behandles av Bufdir, svarer Kristin Nilsen.