– Dette er helt avgjørende. Kollektivselskapene er i krise.

Det sier Venstres stortingspolitiker Ola Elvestuen. Han var til stede da politikerne i Venstres storbynettverk møttes på Oslo rådhus fredag.

En knapp helg før Ap og Sp-regjeringens framleggelse av forslag til statsbudsjett, kom Venstre-politikere fra byer som eksempelvis Oslo, Bergen, Bodø, Trondheim, Kristiansand, Trondheim, Sandvika, Lillestrøm og Fredrikstad fram til følgende krav:

  • At statsbudsjett for 2022 må sikre at storbyene kan opprettholde et rutetilbud på minst samme nivå som i dag.
  • At denne bevilgningen må videreføres så lenge kollektivselskapene trenger kompensasjon for sviktende billettinntekter.
  • At billettprisene reduseres.

Kravene kommer på et tidspunkt der flere kollektivselskaper har sviktende passasjertall og inntekter, og halvannen måned før Ruter skal ha et styremøte. På møtet skal kollektivselskapet bestemme seg for om det blir kraftige rutekutt i Oslo.

Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen har sagt at eierne har bedt om 540 millioner kroner for å klare seg gjennom 2022.

Frykter negativ spiral

– Under pandemien har kollektivselskapene fått nesten 3 milliarder for å kompensere for tapte billettinntekter, og nå ser vi at situasjonen er prekær. I Oslo er en av fem passasjerer fortsatt borte. Ruter og de andre kollektivselskapene må kompenseres, mener Oslos Hallstein Bjercke.

Forrige regjering ga – i likhet med dagens – ikke lovnadene Venstre etterspør, til tross for at partiet selv var en del av den. Solberg-regjeringen la heller ikke opp til noen kompensasjon i sitt forslag til statsbudsjett - til tross for mange og høylytte nødrop fra byrådet.

– Ruters finansielle status er kritisk, skrev daværende byråd Lan Marie Berg (MDG) i et brev til samferdselsdepartementet i april.

Da Avisa Oslo påpeker de manglende lovnadene, svarer Bjerckes partifelle i bystyret Marit Vea at det først er de siste ukene Ruter har fått klare bevis for at kundene ikke har kommet tilbake til tross for gjenåpning av samfunnet.

– Den informasjonen satt ikke den forrige regjeringen på, sier Vea, som er sikker på at Venstre i regjering ville gitt kollektivselskapene det partiets storbynettverk ber om.

– Hvilke følger kan kraftige rutekutt få?

– Da blir en negativ spiral satt i gang. Et dårligere rutetilbud vil gjøre at enda færre reiser kollektivt. Da vil billettinntektene gå enda mer ned. Det er det som er så kritisk, sier Bjerckes partikollega i bystyret Marit Vea.

Bekymring i Viken og Bergen

Vea påpeker at selv om Oslo lokalt har kompensert Ruter med 135 millioner, så vil økt biltrafikk andre steder som følge av dårligere busstilbud i Viken også pumpes inn i hovedstaden.

Hennes partikolleger i nabofylket er også bekymret. Gruppeleder for Viken Venstre Solveig Schytz understreker at kommuner som Asker, Bærum, Lørenskog og Nordre Follo over flere år har bygd opp et tilbud lignende det som er i storbyene.

Antallet passasjerer har økt med et stadig utbedret tilbud.

– Hvis man må reversere det nå, er det helt krise, sier Schytz til Avisa Oslo.


Få meter unna står Bergens finansbyråd Erlend Horn. Han vektlegger kravet om at prisene må reduseres.

– Hvis prisene stiger, saboterer det klimamålene til Bergen og Norges største byer, fordi det å få folk over fra bil til kollektiv er så avgjørende. Et prishopp rett etter en pandemi vil sette klimaarbeidet mange år tilbake, sier Venstre-politikeren.


Ingen garantier fra samferdselsministeren

I en Dagbladet-artikkel publisert fredag kommer ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med noen løfter.

– Vi kommer til å gi et signal på det når det er modent, sa Nygård på spørsmål om regjeringen vil forlenge kompensasjonen for bortfall av passasjerer.

Samtidig signaliserte han at en ny hverdag kan få følger.

– Det er åpenbart at sånn at gitt at en ny normal er mindre transportbehov, så må man jo tilpasse seg det. Da kan jo ikke storsamfunnet betale for å kjøre tomme busser, for å sette det litt på spissen, sier Nygård foran framleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett mandag.

Disse uttalelsene beroliger ikke politikerne i Venstres storbynettverk.

– Mandag er den første store testen på om denne regjeringen er storbyfiendtlig. Leverer de ikke her, har de feilet på første store saken, mener Hallstein Bjercke.