– Det er svært alvorlig at Fornebubanens prislapp vokser så dramatisk som den gjør, men samtidig er det viktig at politikerne våre nå går sammen og finner en løsning som ikke stopper prosjektet.

Det er regiondirektør Løynings hovedbudskap etter det ble kjent at den siste milliardsprekken i Fornebubanen-prosjektet er på 4,3 mrd. Siden har mulige løsninger blitt diskutert heftig. Én av dem er å skrinlegge hele prosjektet.

– Det ville vært synd om de eneste sporene Fornebubanen etterlater seg er gjengravde hull og enorme kostnader, sier Løyning.

– Behovet vil være der

Direktør Løyning har fått med seg debatten som har gått, og viser til at det er planlagt 30 000 arbeidsplasser og over 5000 nye boliger på Fornebu, i tillegg til at reiseveien Majorstua-Fornebu vil være reisevei for over 9000 mennesker i døgnet.

– Det ikke sånn at behovet for en kollektivløsning til Fornebu forsvinner. Det behovet er der, og det kan vi ikke snakke oss bort fra. Det er også i et område hvor man allerede har kombinerer næringsliv og boliger, så uten denne kollektivaksen vil det være svært uheldig, sier han.

Direktøren har en todelt oppfordring.

– Det første er det at tiden ikke er inne for politisk spill, men politisk handling. Det andre er at politikerne nå må sette seg ned med byggherrer og entreprenører for å finne løsninger som kan holde kostnadene nede, og sikre at vi får gjennomført prosjektet.

Dette kan være konsekvensene

– Jeg har sett at det er ulike ting som er kommet opp i debatten. Droppe stasjoner, droppe lengde og slike ting. Man må se på alle mulige alternativer for å finne en god løsning. Jeg sitter ikke på det svaret. Men man må gi inn i dette for å prøve å finne en løsning. Det håper jeg politikere vil gjøre i tiden framover.

– Hvis Fornebubanen-prosjektet stoppes, hvilke konsekvenser kan det få?

– Jeg håper ikke det er et alternativ de lander på. Nå bør alt handle om å finne en løsning, sier Løyning.

LES OGSÅ: