– Skal Høyre kutte to milliarder i inntekter? Det er et helt sentralt spørsmål. Jeg oppfatter partiet som utydelig i dette spørsmålet, sier Andreas Halse til Avisa Oslo.

Ap-gruppelederens uttalelser kommer etter at Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe uttalte at å fjerne eiendomsskatten ikke skal være den viktigste saken for Høyre foran neste års valg.

– Det blir helt feil fokus, sa Lindboe til Aftenposten.

– Hun sier at kutt i eiendomsskatt ikke er den viktigste saken deres. Men det største økonomiske løftet til Høyre er å kutte skatten til villaeiere på bekostning av velferdskutt for alle andre i byen, kommenterer Halse.

– Forsøker å gjemme det bort

Halse presiserer på sin side at de rundt to milliardene Oslo kommune skal ta inn i 2023 er en sentral del av byrådets planer.

– Med det skal vi finansiere de 3.000 nye barnehageplassene vi har opprettet siden 2015, samt økt bemanning og høyere tjenestekvalitet, 500 årsverk i hjemmetjenesten og gratis AKS for fjerdeklassinger. Disse tiltakene kommer til å fortsette å koste penger. Om Høyre har tenkt å fjerne de to milliardene, må de også trappe ned tjenestetilbudet, sier Halse.

Aps gruppeleder i bystyret mener at Høyre ikke liker å forholde seg til at dagens byråd-konstellasjon kom til makten ved å love eiendomsskatt. Nå mener han at Høyre bevisst er forsøker å underspille temaet.

Dette samtidig som de kommer med løfter om mer penger til skole og T-bane, som må hentes fra et sted.

– De forsøker å gjemme det bort, mener Andreas Halse om eiendomsskatt-saken.

Avviser utydelighet

– Det er ingen tvil om at Høyre ønsker å kutte i eiendomsskatten, repliserer ordførerkandidat Anne Lindboe.

Det tidligere barneombudet mener at andre saker bør stå høyere på dagsordenen, men hun presiserer at intervjuet med Aftenposten ikke var noe signal om at hun selv er imot kutt i eiendomsskatt.

– Hvor mye, hvor fort, og i hvor stor grad, må partiet bli enige om, presiserer Lindboe.

Samtidig sier hun seg tvert uenig i Halses to andre påstander:

  • At kutt i eiendomsskatt betyr dårligere tjenester til innbyggerne.
  • At eiendomsskatten bare påvirker villaeiere.

– Det er myter. I dag er grensa satt til fire millioner kroner (de aller fleste boliger verdt mindre enn 5,7 millioner får ikke eiendomsskatt i 2022, ifølge Oslo kommune). Om lag halvparten av alle eiendommer i Oslo belastes med eiendomsskatt. En ettroms på Bjølsen gikk nylig for 3,5 millioner. Det betyr at skatten blant annet rammer helt vanlige Oslofolk som bor i leiligheter og rekkehus. Samtidig har vi stigende renter, kommunale avgifter, strømpriser, og maten blir dyrere. Da må vi gjøre det vi kan for å lette kostnadsbyrden, kommenterer Lindboe om det sistnevnte punktet.

Anklager byrådet for vanvittig pengebruk

Når det gjelder Halses kommentarer angående Høyre-politikkens betydning for Oslo kommunes tjenestetilbud, sier Lindboe at kutt i eiendomsskatt «helt fint» lar seg gjøre uten merkbare konsekvenser for byens innbyggere.

– Hvor skal dere hente pengene fra?

– Aps Halse og de andre byrådspartiene har brukt ekstremt mye penger på å rekommunalisere barnehager. De fleste er ikke opptatt av hvem som leverer tjenestene. De er opptatt av at barnehagene er bra. Når vi vet at brukerne av private barnehager er mest fornøyde, er det en vanvittig pengebruk, svarer Oslo Høyres ordførerkandidat.

– Et argument for å drifte barnehager selv har vært at kommunen eier barnehagene i stedet for å betale andre for å eie eiendommer. Hva er din kommentar til den innvendingen?

– Ap-byrådet har brukt 2,6 milliarder kroner på å kjøpe opp og bygge barnehager siden de overtok, selv om det knapt nok er flere barnehagebarn i Oslo nå enn for syv år siden. Ingen skal fortelle meg at det er et sparetips. Det er fint med en balanse mellom kommunale og private barnehager, men å kjøpe opp plasser som allerede eksisterer, er en merkelig prioritering i en situasjon der det er behov for å spare penger, svarer Anne Lindboe.