– Jeg nekter å akseptere at vi ikke skal ha et fengsel i Oslo. Om Oslo skal være en by for alle, må vi også ha plass til de straffedømte. Og at ikke staten og Oslo kommune klarer å bli enige om en tomt der vi skal plassere Oslo fengsel ... Det er helt uakseptabelt.

Det sier Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke. Tiraden kommer etter at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gikk ut i Avisa Oslo og erklærte at Oslo fengsel havner utenbys. Avisa Oslo fulgte opp med en sak der justisminister Emilie Enger Mehl sa at regjeringen nå leter andre steder enn Oslo.

Begrunnelsen deres er at det ikke finnes politisk flertall for å plassere fengselet på Bredtvet etter at Oslo Høyre gikk mot denne plasseringen, som er upopulær blant både MDG og SV grunnet innhogg i lokal natur.

Men bystyret har ikke fått lagt fram noen konkret sak.

– Jeg synes det er en underlig prosess. Vi har aldri fått en sak som vi kan stemme for eller imot, sier Bjercke.

Byrådsleder Raymond Johansen er ikke uenig med Bjercke om at det er et nederlag at Oslo fengsel ikke havner i Oslo. Han mener imidlertid det ville vært meningsløs å starte en stor prosess for noe det ikke er politisk flertall for. Les mer lengre ned i saken.

– Absolutt ikke redelig

Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet i Oslo. Forslaget har møtt sterk motstand hos naboer og lokalpolitikere, men løsningen er populær blant innsatte og ansatte Avisa Oslo har snakket med.

Et av hovedargumentene deres for et fengsel er nærhet til familie og venner. Det samme gjelder viktige samarbeidspartnere som Røde Kors og WayBack, samt mindre reisetid mellom fengslet og domstolene.

Bjercke mener Oslos bystyre skylder de innsatte en ordentlig behandling av saken.

– Hvis vi ikke gjør det, er det absolutt ikke redelig. Verken overfor Oslo by eller de ansatte og innsatte i Oslo fengsel og kvinnefengslet på Bredtvet, uttaler Hallstein Bjercke.

– Begge de to fengslene har gått ut på dato for lenge siden. Det er behov for mye bedre fasiliteter i byen vår, men å legge Oslo fengsel langt ute på bygda er ikke noe alternativ, understreker Oslo Venstres gruppeleder.

Les også

Stemmer fra innsiden:

Vil saumfare kommunens egne tomter

Raymond Johansen ga opp et fengsel i Oslo etter en prosess der et stort antall tomter allerede har blitt undersøkt og vraket av Statsbygg. Venstre-politikeren ber nå Oslos politikere sette i gang en prosess for å finne egnede kommunale tomter, som tidligere ikke er blitt vurdert.

– Er det noen du konkrete tomter du ser potensial i?

– Nå må vi vise politisk lederskap. Jeg synes vi skal gå inn i denne saken med helt blanke ark. Denne saken er for viktig til å bli avgjort på denne måten, så vi må gå gjennom alle de mulige tomtene Oslo besitter. Gjersrud-Stensrud er et eksempel på et stort område som burde vært vurdert. Oslo kommune er en stor eiendomsbesitter og altfor få av alternativene Statsbygg har vurdert har kommet fra kommunen, svarer Hallstein Bjercke.

– Partiene – både i posisjon og opposisjon – bør sette seg sammen og bli enige om at vi skal ha et fengsel i Oslo. Klarer vi å bli enige om det, klarer vi også å finne en tomt, konstaterer han.

– Kan den tomta være Bredtvet?

– Det er lite sannsynlig, men jeg vil ikke avvise noe. Nå har Bredtvet vært et omstridt alternativ som beslaglegger et viktig grøntområde for nærmiljøet, men jeg mener vi bør snu alle steiner, sier Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

Var ikke noe politisk flertall

– For det første: Jeg er ikke uenig med Hallstein Bjercke om Oslo fengsel. Det er et stort sosialpolitisk nederlag at vi ikke har blitt enige om en tomt som Statsbygg og Justisdepartementet har godtatt, sier Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Samtidig uttaler han at Oslo kommune har vært på tilbudssiden i prosessen, og lagt fram 50 ulike tomter til vurdering.

– Men de (justisdepartementet og Statsbygg. red.anm.) endte opp på Bredtvet som eneste alternativ i Oslo. Venstre var også til stede på møtet da Emilie Enger Mehl la fram nye skisser av det alternativet, og for meg var det naturlig å høre om partiene ønsket å gå videre med denne løsningen, sier byrådslederen.

Avisa Oslo viser til Bjerckes kritikk på prosessen Johansen har ført, og at ikke byrådet har lagt fram noen sak for bystyret. Her viser byrådslederen igjen til at Høyre, i tillegg til byrådspartiene SV og MDG, ikke ville legge fengslet til Bredtvet.

– Det var ikke noe politisk flertall. Det er ganske meningsløst å starte opp et stort reguleringsprosjekt på et til to år på noe det ikke er flertall for, fortsetter Johansen.

Samtidig understreker han at han blir svært glad dersom Høyre snur i saken, og går inn for at fengslet likevel skal havne på Bredtvet.

– Og hvis justisdepartementet og Statsbygg finner ut at de likevel vil ha fengslet til noen av de andre tomtene i Oslo de har vurdert, blir ingen gladere enn meg, sier byrådsleder Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Nytt Oslo fengsel

  • Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Det er et av landets største fengsler med plass til 243 innsatte.
  • I 2017 ble avdeling A, på folkemunne kjent som Botsen, lagt ned av bygningsmessige årsaker.
  • I dag består fengselet av avdeling B, bedre kjent som Bayern, og avdeling C. Denne kalles Stifinner'n, og er en rusmestringsenhet med 20 plasser.
  • Bayern har fått navnet etter at det ble bygget som ølbryggeri i 1872. Siden 1934 har det fungert som fengsel, men har aldri vært ment som noe annet enn en varetektsavdeling.
  • I dag sitter rundt en tredjedel av de innsatte på Bayern på dom. Resten er i varetekt.
  • En utredning fra 2016 anbefalte nedleggelse og at nytt fengsel bør bygges et annet sted. Høsten 2019 startet Statsbygg opp tomtesøk, der 180 tomter ble vurdert.
  • Bredtvet i Groruddalen er vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet i Oslo. Forslaget har møtt sterk motstand hos naboer og lokalpolitikere.
  • I fjor etterlyste Statsbygg tomteforslag rundt Oslo. De mottok 53 forslag.
  • I februar i år konkluderte Statsbygg med at Oslo fengsel bør ligge på Bredtvet.
  • I april ble det klart at Bredtvet-alternativet vrakes, da det ikke er flertall i Bystyret.

Les også

Stemmer fra innsiden:

Les også

Ole Morten soner for 16. gang: – Det starta da jeg var tenåring. Så ble det amfetamin og heroin