Enten det gjelder ulv, dieselbiler eller koronavirus blir det ofte en diskusjon mellom by mot land i Norge. Og enda oftere Oslo mot resten.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum gjør det særdeles bra på meningsmålingene med sine stadige spark mot Oslos angivelige kaffe latte-drikkende elbilkjørende vegetarianere. For det er den påstanden stadig flere i vårt vidstrakte land tror er sannheten om den gjengse Oslo-beboer.

Og smittevern? Nei, det bryr vi oss ikke om!

For en typisk Oslo-beboer drar på harrytur til Sverige og står i milelang polkø i Bærum - uten å være med på «den nasjonale dugnaden».

Men slik er det selvsagt ikke.

Lett å tro at Oslo-folk gir blanke i smittevern

I Oslo har det vært sosial nedstenging i snart tre måneder. Likevel ser vi høye smittetall, og titt og ofte slår avisene opp lokale smitteutbrudd i Oslo med fete typer. For folk andre steder kan det være lett å tro at Oslo-folk gir blanke i smittevern.

Min teori er at det er lett å dømme Oslo uten å egentlig vite noe om byen.

For å sette ting i perspektiv:

En befolkning på størrelse med Trondheim pendlet til Oslo hver eneste hverdag i 2019 (SSB).

179.000 personer reiste fra sitt bosted utenfor Oslo inn til byen hver eneste dag. Det gir Oslos befolkning en vekst på 25 prosent hver hverdag! En tilsvarende økning i Kristiansand ville betydd 27.000 flere personer i sentrum. I Tromsø ville det vært 19.000. Det er voldsomme tall, og det påvirker naturligvis smittesituasjonen.

  • Ingen blant Norges befolkning har fått livene sine mer innskrenket enn de i Oslo det siste året.
  • Ingen har blitt pålagt like mange forbud som i Oslo.

Likevel er det en holdning blant veldig mange at folk i Oslo ikke bryr seg om smittereglene, og at det er bakgrunnen for de høye smittetallene.

Ett bilde, fra ett sted, på ett tidspunkt, er grunnlag nok for å skjære 700.000 mennesker over én kam.

En person i Fredrikstad kan ha vært i familieselskap på fredagskvelden, tatt en tur på byen lørdag og vært i kirka på søndag - alt innenfor de lokale smittereglene.

Om personen blir smittet i løpet av denne helgen, tar vedkommende det med seg på jobb i Oslo mandag morgen. Kollegene, som var hjemme hele helgen i henhold til smittereglene i Oslo, tar så med seg smitten hjem til familien.

Og slik holdes karusellen i gang.

179.000 pendlere til Oslo hver eneste dag

Når politikerne klager over importsmitte, er det lett å tenke på arbeidskraften som kommer fra Øst-Europa, eller turistene fra England. Mange glemmer de 179.000 som pendler til Oslo hver eneste dag.

Når en kommune som Nord-Follo får et utbrudd, er det ikke spørsmål om smitten har kommet til Oslo, det er et spørsmål hvor mange som er smittet.

Oslo Universitetssykehus har alene over 700 ansatte med bosted i Nord-Follo, og det forklarer mye av den håpløse situasjonen Oslo kommune befinner seg i.

Folk fra Oslo er ikke mer verdifulle enn andre

I Norge er vi vokst opp på rettferdighetsprinsippet hvor både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo skal behandles så likt som mulig. Så også når vaksinedosene skal distribueres.

Når byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener at Oslo bør gå foran i vaksinekøen, er det ikke fordi folk i Oslo er bedre eller mer verdifulle enn andre steder i landet.

Det er heller ikke fordi man i Oslo har gjort en dårlig jobb med smittetiltakene. Han og byrådet kan stenge ned hele byen, men likevel kommer det titusenvis av pendlere hver eneste dag - mange av disse har jobber som ikke kan utføres på hjemmekontor.

Smittetrykket vil alltid være høyest i landet. Et utbrudd i hovedstaden rammer ikke bare innbyggerne i byen eller kommunene rundt. Det rammer hele landet.

Oslo bør få vaksiner først fordi det ikke bare er Oslo-folk som til enhver tid oppholder seg i byen.

Her finner man studenter fra hele landet, arbeidsinnvandrere fra land som Sverige, Litauen og Polen, forretningsfolk, sykepleiere, anleggsarbeidere, og ja - kaffe latte-drikkende, elbilkjørende vegetarianere.