Forsker Marianne Tønnessen skriver i Avisa Oslo om rekordstor utflytting fra Oslo i fjor. 2020 var kanskje det mest avvikende året i Norge siden andre verdenskrig og er nær sagt ubrukelig til demografisk forskning. Å snakke om tydelige mønster krever signifikante data over tid. Forfatteren unnlater også en vesentlig detalj: Utflyttingen fra Oslo var ifølge SSB riktig nok ca. 36 000 mens innflyttingen var på 33 300, som kun representerer en netto utflytting på ca. 1 800 og ikke 40 000 som man kan få inntrykk av i kronikken.

Les hele kronikken til forsker Marianne Tønnessen her:

Les også

Rekordmange flytter fra Oslo - vil de komme tilbake?

I «normalåret» 2019 var det til sammenlikning en netto innflytting på 780. Gjennomsnittlig netto utflytting fra 2009 til 2019 ligger på ca. 690 pr. år. Uansett er dette ubetydelige tall i forhold til hva kronikken gir inntrykk av og henger heller ikke sammen med befolkningsøkningen på 12 400 samme år, blant annet med 9 200 fødsler.

Pandemiåret 2020 er nok proppfull av andre interessante forskningsdata for å forklare handlingsmønster i ekstremsituasjon, men ikke for dette.


Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. Fra 2009 til 2019 økte befolkningen med 105. 600 mennesker. Tallet representerer inn- og utflytting, innvandring, fødsler og død.

Nedsnakkingen av Oslo får for mye plass. «Folk flest» er nok egentlig ganske fornøyd med å bo i byen, selv om inntrykket i kommentarfeltene på Facebook skulle tilsi noe annet. Det er sjelden representativt, og slike kronikker er «bensin på bålet» for de som bare er opptatt av den negative vinklingen.

Time Magazine har f.eks. nettopp kåret Oslo til en av de mest interessante destinasjonene i verden, blant annet på grunn av bredt kulturtilbud, naturen og høyt nivå på Oslos mange restauranter. Det er kanskje et annet unyansert ytterpunkt, men likevel verd å nevne i denne sammenhengen.

Hverdagen ligger et sted midt imellom og de fleste av oss som bor her er ganske fornøyd med byen vår.

Hovedårsaken til mistrivsel og eventuell eskalerende utflytting vil nok i de aller fleste tilfellene være boligprisene. Det bygges alt for få nye boliger til å holde tritt med befolkningsveksten, som naturligvis driver prisene oppover. Dette er enkle markedsmekanismer i et svært liberalt boligmarked – tilbud og etterspørsel styrer alt. Det er flere parter i dette spillet, men kommunen selv sitter på hovedansvaret for å sikre store nok reguleringsreserver og gode alternativer for alle de som faller utenfor.

Oslo er en fantastisk by selv om alle byer har kontinuerlig forbedringspotensial!

Delta i Oslodebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Skriv til fawad@ao.no

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.