Onsdag endret Diakonhjemmet beredskapsnivå fra gult til grønt nivå.

– Skulle situasjonen igjen tilsi behov for ytterligere omlegging av drift og omdisponering av personell, vil sykehusledelsen på nytt vurdere beredskapsnivå, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen til AO.

Sykehuset har hatt gult beredskapsnivå fra 17. desember til i dag.

Siste døgn er det registrert 1670 nye koronasmittede i Oslo - 125 færre enn samme dag forrige uke, og 1626 færre enn mandag.

Onsdag hadde Diakonhjemmet fire covid 19-pasienter innlagt. Det er fire færre enn dagen før. Én koronapasient ligger på intensiv og på respirator. Totalt har sykehuset syv intensivpasienter, uanhengig av diagnose.

Lovisenberg sykehus innførte gult beredskap fra 7. desember. Dette opprettholdes, men bedredskapsnivå vurderes fortløpende, opplyser pressevakt Tone Hærem.

Lovisenberg sykehus har onsdag åtte pasienter innlagt med korona. Det er fire færre enn dagen før. Én ligger på intensiv på respirator. Totalt har Lovisenberg fem pasienter på intensiv, uanhengig av diagnose.

På Oslo Universitetssykehus (OUS) var det 42 innlagte pasienter med covid-19 onsdag. Det er fem færre enn tirsdag. Av disse var 15 innlagt på intensiv og elleve fikk respiratorbehandling. Dette er to færre enn dagen før, både innlagt intensiv og på respirator.

Totalt har OUS 72 pasienter på intensiv, uanhengig av diagnose onsdag.