Klassekampen meldte fredag at Det Islamske Forbundet Rabita har fått klarsignal til å oppføre sitt nye moskébygg i Calmeyers gate 8 etter at byrådet gjorde om på et avslag fra plan- og bygningsetaten.

Så langt er ikke saken kommet. Byrådsavdeling for byutvikling opplyser til NTB at byrådet har ikke sagt ja til ny moské, men til at forslaget kan behandles som byggesak og ikke en reguleringssak.

– Byrådets innstilling sendes videre til Byutviklingsutvalget til endelig avgjørelse. Byutviklingsutvalget skal ta stilling til dette på nyåret, heter det i en epost fra byrådsavdelingen.

Menigheten ønsker å rive den gamle bygningen de eier og bygge et nytt moderne muslimsk kultursenter på samme adresse.

Byggeprosjektet er anslått å koste mellom 150 og 200 millioner kroner. Daglig leder i Rabita Djamel Selhi sier til Klassekampen at den viktigste inntektskilden er donasjoner fra medlemmene.

(©NTB)