Gå til sidens hovedinnhold

– Når skal Erna lytte? ropte Rød ungdom utenfor Høyres Hus i protest mot deres klima- og miljøpolitikk

Rød Ungdom tok med seg paraplyer og plakater for demonstrere mot Høyres og regjeringens oljepolitikk, som de mener er med på å bidra til ekstremvær og klimaendringer.

– Vi står her i protest mot Høyres totalt handlingslammede klima og miljøpolitikk. FNs nye klimarapport viser at ekstremværet både blir hyppigere og det vil bli enda mer ekstremt enn før, sier Selma Flo-Munch (20), som er klima og miljøansvarlig i Rød Ungdom og ungdomskandidat til Rødt Oslo i stortingsvalget.

Rundt henne står flere medlemmer av Rød Ungdom, som har tatt med seg plakater og paraplyer for å illustrere ekstremværet som har vært i nyere tid, og som de frykter vil bli enda mer ekstremt i nær framtid.

Flo-Munch sier at de ønsker å sende et budskap, og at de står utenfor Høyres hus både i håp og protest.

– Vi vil at regjeringa skal få bedre klima- og miljøpolitikk! Når det kommer klimarapport etter klimarapport, der forskere er helt klare på at dette er noe vi er nødt til å gjøre noe med nå, så håper vi virkelig at de endrer seg.

Etter en sommer preget av ekstreme hetebølger, skogbranner og dødelig flom har FNs klimapanel (IPCC) presentert første del av sin nye hovedrapport.


For rste gang på sju år kommer panelet med en samlet gjennomgang av status i klimaforskningen. Og bildet som tegnes, er dystert.

Den globale oppvarmingen blir trolig høyere enn 1,5 grader i samtlige utslippsscenarioer som forskerne har funnet grunn til å vurdere. Selv om utslippene kuttes drastisk, er det stor risiko for at dette klimamålet ryker.

– Klimaendringene påvirker allerede samtlige regioner på jorda på flere måter. Endringene vi opplever, vil øke med ytterligere oppvarming, fastslår Panmao Zhai, en av forskerne som har ledet arbeidet med rapporten.

– Høyre tørr ikke røre oljepolitikken

– Vi ser det FNs klimarapport i dag, at dette er noe også vi Europa må ta innover oss. Selv om over 90 prosent av alle dødsfall knyttet til ekstremvær skjer i det globale sør. Men nå har vi sett, det er derfor vi stiller opp med disse plakatene også, at det beveger seg nærmere og nærmere oss. Dette er noe vi er nødt til å ta innover oss på en helt ny måte, sier Flo-Munch.

Hun sier at oljeeventyret har vært viktig for norsk økonomi og den velferdsstaten vi har i dag. Men nå er ikke oljen lenger en trygg industri for Norge å lene seg på.

– Det er trist at selv om vi er et lite land, klarer vi likevel å være klimaverstinger. Vi har et historisk ansvar i forhold til de utslippene vi har hatt, men det betyr også at vi har en historisk mulighet til å gjøre en grønn omstilling, sier hun.

Flo-Munch og Rød Ungdom mener Høyre ikke har turt å røre oljepolitikken i det hele tatt.

– Det eneste de skryter på seg, det er å ha få utslippskutt i Norges regnskap. Men så vet vi at utslippene fra forbrenning av norsk olje og gass i utlandet er ti ganger så mye som hele Norge sitt klimaregnskap. Det er her vi er nødt til å ta de største takene.

Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle skriver til Avisa Oslo i en e-post:

«Jeg kan forsikre Rød Ungdom om at vi deler bekymringen for klimaendringene. Dette er en global utfordring som kun kan håndteres hvis verdenssamfunnet bidrar til utslippskutt som monner. Vi skal gjøre vårt i Norge og er allerede på god vei. Norges utslipp går nedover, og regjeringens nye klimaplan er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk som skal gjøre at vi innfrir klimamålene vi har forpliktet oss til.»

– Venstre er det mest radikale miljøpartiet

Hva tenker dere om rollen til de andre partiene i regjeringen, særlig Venstre som beskriver seg selv som et miljøparti?

– Det er nesten enda mer provoserende, at de prøver å grønnvaske regjeringa sin klimapolitikk. Hvis du har gått rundt i Oslo har du kanskje sett Guri Melby sine skilt der det står at de kutter utslipp, når de heller ikke har lyst til å gjøre noen ting med de faktiske reelle utslippene fra norsk olje- og gassnæring som er i eksporten og også i forbrenningen av norsk olje og gass, sier Flo-Munch.

– Venstre leverer klimapolitikk i regjering. Vi stoppet Lofoten, Vesterålen og Senja da det var i ferd med å bli godkjent. Nå går vi til valg på å stoppe ny leteboring, svarer Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Oslo og tidligere nestleder i Venstre.

Han sier at Norge gjør mer enn noe annet land kommer det kommer til transport, som elbiler, kollektivtransport og grønn skipsfart.

– Det er et resultat av Venstres politikk. For å nå klimamålene, må vi gjennomføre politikken for å komme dit, da må du ha vilje til å være i posisjon. Det er ingen andre partier som har større gjennomslag på klimapolitikk de siste åtte årene.


Venstre har tre store oppgaver nå, sier Elvestuen.

– Vi må slutte med fossile energikilder, ta vare på natur og bygge en markedsøkonomi innenfor naturens tålegrense.

Les også

FN klimapanel: Kan ikke utelukke brå endringer

Olje- og gass er en solnedgangsnæring

Han sier at verden må slutte med olje og gass, noe FN-rapporten viste i går. Norsk oljeproduksjon kommer til å reduseres drastisk de neste tiårene, lover Elvestuen.

– Olje- og gass er en solnedgangsnæring, og vi kommer til å drive utfasingen raskere med politiske vedtak. Vi må også ta vare på hele verdikjeden, gjennom å bruke færre ressurser og bruke ressursene mye mer effektivt enn det vi har gjort fram til nå. Det krevet et tett internasjonalt samarbeid.

Han sier at vi må bruke EØS-avtalene for alt det er verdt.

– Skal vi nå målene må vi ha internasjonalt samarbeid, noe Rødt vil melde seg ut av. Mens Venstre har fått på plass en avtale der vi har felles gjennomføring med EU, og der vi fortsetter forpliktelsene som Norge må gjennomføre de neste ti årene.

LES OGSÅ:

Les også

Klimaforsker: – Oslos infrastruktur er ikke dimensjonert for ekstremværet som kan komme

Les også

Farfar Raymond er bekymret for framtida: – Dyster og urovekkende

Les også

Det blir enda mer ekstremvær – og det gjør ikke unntak for Oslo

Kommentarer til denne saken