– Lyra takler det dårlig. Hun blir veldig engstelig og hele familien må sitte rundt og trøste.

Oslo SVs bystyregruppeleder Ola Wolff Elvevold snakker om hvordan hver nyttårsaften fortoner seg for familiehunden Lyra (7). Den italienske vannhunden blir rett og slett livredd når rakettene smeller. Men eieren Elvevold understreker at den fargesprakende og støyende måten å feire nyttår på er et langt større problem enn for en enkelthund.

Ifølge NRK fikk ti personer, derav tre alvorlige, øyeskader på forrige nyttårsaften.

Det er en betraktelig nedgang de 28 skadene nyttårsfeiringen 2006, men Elvevold peker også på at fyrverkeriet forsøpler og skaper stress og vantrivsel for mange dyr og mennesker - deriblant folk som selv har opplevd krig.

– I sum er det ganske mange som ikke gleder seg til nyttårsaften, sier SV-eren.

Mener fyrverkeri aldri ville blitt tillatt

Torsdag gikk også Blindeforbundet ut og ba om et nasjonalt forbud.

– De siste ti årene har mer enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange skader, sa Blindeforbundets leder Terje André Olsen, ifølge NTB.

– Hvis vi ikke hadde hatt det regimet vi har hatt, og noen hadde foreslått at gud og hvermann, ofte beruset og mindreårige, skulle håndtere eksplosiver, hadde det helt åpenbart ikke blitt innført. Det er helt unødvendig og en uvane vi har nedarvet, mener Oslo SV-politikeren Elvevold.

Da Avisa Oslo viser til at mange også setter pris på fyrverkeriet og at motstandere av forbudet har vist til verdien av valgfrihet, trekker Elvevold paralleller til koronapandemien. Konkret peker han på hvordan folk tar på seg munnbind for å beskytte andre.

– Vi lever i en tid der mange av oss har fått større forståelse for at frihet for noen er ufrihet for andre, sier Elvevold til Avisa Oslo.


Ville heller ha forebyggende arbeid

Som hovedregel er privat fyrverkeri tillatt mellom klokka 18 på nyttårsaften og 02 den påfølgende natta.

I Oslo er det også nyttårsaften forbudt innenfor Ring 2, og i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. I fjor april fremmet imidlertid SV-eren Elvevold sammen med daværende MDG-gruppeleder Sirin Stav (nå byråd for miljø og samferdsel) følgende forslag:

  • Bystyret ber byråd et fremme, innen utgangen av november 2021, forslag til forskriftsendringer som utvider forbudssonen for privat fyrverkeri til å gjelde hele Oslo kommune.
  • Byrådet bes samtidig jobbe for på lengre sikt å erstatte det kommunale fyrverkeriet med alternativer som lysshow eller lignende.

MDG og SV-forslaget fikk støtte fra Rødt, Venstre, Sp og Danny Chaudhry. Det falt imidlertid etter motbør fra Høyre, FNB, Frp og KrF.

– Vi har en vei å gå, men jeg mener likevel ikke at et totalforbud er veien å gå. Det pågår et godt forebyggende arbeid og i stedet for å gi opp, mener jeg at vi må intensifiere det forebyggende arbeidet, sa Høyres Hassan Nawaz, som viste til nedgangen i antall skader de siste årene og allerede innførte innstramminger fra den daværende regjeringens side.

Håper på snuoperasjon i Ap

Nawaz fikk også støtte fra byrådspartiet Ap, som alene kunne vippet maktbalansen i retning de som talte for et utvidet forbud.

– Vi mener at fokuset bør være å legge til rette for trygg bruk av fyrverkeri, sa bystyrerepresentanten Awais Aslam.

Da Avisa Oslo spør Elvevold om det er aktuelt å på nytt fremme et forslag om å på nyttårsaften forby privat fyrverkeri i hele Oslo, svarer SV-gruppelederen ved å oppfordre Ap til å ta en ny runde internt.

– Vi står foran en planprosess inn mot lokalvalget 2023. Da er det viktig at de folkene i Ap som måtte være enig med SV i denne saken tar opp forslaget om forbud i hele Oslo, sier Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.

Ap-gruppeleder Andreas Halse avviser at det er aktuelt å støtte et eventuelt nytt forslag som det MDG og SV fremmet i april.

Skal gå gjennom nytt forslag

I forbindelse med en annen artikkel om fyrverkeri, har statssekretær Hans-Petter Aasen opplyst til AO at Justis- og beredskapsdepartementet nylig har mottatt et forslag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til en ny forskrift om pyrotekniske artikler.

– Det forslaget vil vi gå grundig gjennom. Endringene DSB foreslår vil ikke få betydning for årets nyttårsfeiring, og det er per nå ikke aktuelt å forby fyrverkeri på nyttårsaften. Kommuner har i dag mulighet til å ha forbudssoner mot fyrverkeri ut fra lokale hensyn, typisk i byer, har Aasen uttalt til AO.

Ifølge statssekretæren har DSB har også vurdert mulige tiltak for å redusere skader og uønskede hendelser ved bruk av fyrverkeri, som de vil gå grundig gjennom, ifølge Aasen.