Til og med søndag var det registrert 99.592 koronatilfeller i Oslo i Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 822 smittede per dag.

Dermed passerer kommunen trolig 100.000 registrerte koronatilfeller tirsdag.

– I Helsedirektoratet er vi imponert over Oslo kommunes innsats med testing og smittesporing i denne pandemien. Oslo kommune har gjort en strålende jobb, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til Avisa Oslo.

Han presiserer at det er antageligvis langt flere enn 100.000 Oslo-innbyggere som er smittet.

– Når Oslo nå runder 100.000 bekreftede positive prøver, skyldes det at noen har vært smittet flere ganger samtidig som andre ikke er registrert fordi de har testet seg hjemme. Det reelle antallet personer i Oslo som har vært smittet av koronaviruset er antakelig en god del høyere enn 100.000, skriver Nakstad.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) setter pris på de rosende ordene i retning hovedstaden.

Veldig hyggelig. Det er fantastisk flinke folk som jobber i Oslo. De har mye kompetanse og etter hvert lang erfaring, sier Johansen til Avisa Oslo.

Rosen gleder også helsebyråd Robert Steen (Ap):

– Her i Oslo er vi veldig fornøyd med alle som er imponert over Oslo, også er vi ikke så glad i alle som synes Oslo er en forferdelig plass, sier han til AO.


De unge smittes mest

Avisa Oslo har gått grundigere inn i tallmaterialet. Aldersfordelingen blant de smittede viser at det har vært mest smitte blant 10-19-åringene. Hele 52 prosent av alle koronasmittede i Oslo har vært under 30 år.

– Koronaviruset skiller ikke på alder når det smitter mellom personer i samfunnet. Et høyt smittepress blant yngre mennesker vil raskt spre seg til eldre mennesker og medføre økt belastning på helsevesenet. Det har vi sett i alle smittebølgene i denne pandemien, men nå har vi heldigvis fått en gunstig effekt av boostervaksinering blant eldre, skriver Nakstad til Avisa Oslo.

Det gjør at færre eldre legges inn på sykehus nå, faktisk er flertallet på sykehus nå uvaksinerte mennesker i yngre voksne aldersgrupper, fortsetter han.

De eldre legges inn

Hvis man ser på statistikken over antall innlagte korona-pasienter på landets intensivavdelinger, er bildet litt annerledes.

Her er aldersgruppene noe annerledes, men bildet som tegnes er stikk motsatt av grafen for smittetilfeller. Tallene gjelder for hele landet, da det ikke finnes tilsvarende tall som for smitte på fylkesbasis.

Kun 3,7 prosent av de innlagte pasientene har vært under 30 år. Dette er samme aldersgruppe som står for 52 prosent av smitten. Aldersgruppene som har stått for 96,3 prosent av intensivinnleggelsene på landsbasis, står for under halvparten av smittetilfellene i Oslo.

Det har vært flest innlagte på intensiven i aldersgruppen 55-64 år.

– Koronaviruset gir mer alvorlig sykdom blant eldre enn yngre, og det har vi sett i hele pandemien. Den totale belastningen på helsevesenet og samfunnet gjenspeiles særlig i antallet alvorlig sykdomstilfeller blant eldre og sykefraværet blant yngre arbeidstakere. I tillegg kommer langtidseffekter som kan gi helseplager i ulike aldersgrupper og betennelsessyndromet MISC som rammer noen små barn, skriver Nakstad.

Avisa Oslo har også sendt henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Departementet henviser til direktoratet, mens FHI ikke har besvart AOs henvendelse.