– I Oslo risikerer vi et dårligere kollektivtilbud med mer kø og rush på veiene. Det tror jeg er det motsatte av hva Oslos befolkning ønsker seg.

Ordene kommer ikke fra noen knallgrønn miljøpolitiker eller en representant fra Ruter.

De kommer fra den norske bilorganisasjonen NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste, og blir sagt i etterkant av Ap og Sp-regjeringens framleggelse av sitt forslag til statsbudsjett.

Forslaget inneholder ingen forlengelse av kompensasjon for kollektivselskapenes bortfall av passasjerer. Det uroer NAF, som har mange medlemmer som benytter kollektivtransport i hverdagen – i tillegg til bilen.

– Vi er bekymret nå når regjeringen ikke legger noen midler inn i budsjettet til kollektivselskapene. De har vært veldig tydelige på at de kommer til å måtte kutte i tilbudet. Det er veldig dårlige nyheter for alle som bruker kollektivtransport i hverdagen, sier Ryste.


– Vi trenger jo et like godt kollektivtilbud

I Oslo har Ruter rapportert om behov for tilførsel av 540 millioner kroner fra eiersiden, som følge av passasjersvikt.

Tidligere har kollektivselskapet meldt at kun fire av fem passasjerer har kommet tilbake etter at samfunnet ble gjenåpnet igjen. I desember er de nødt til å ta en avgjørelse om hvorvidt store kutt i tilbudet er nødvendig.

– Det stemmer at inntektssvikten skyldes at passasjerene ikke har kommet tilbake i like stor grad som før koronaen, men vi trenger jo et like godt kollektivtilbud, for reisebehovet har ikke blitt noe mindre, selv om vi sprer det utover flere dager. Vi er overrasket, for vi trodde regjeringen ville komme kollektivselskapene i møte på dette, og vi er bekymret. Vi frykter både et dårligere kollektivtilbud, og vi frykter mer kø og rush, mener Camilla Ryste.

Koronapandemien har endret folks vaner – blant annet i form av mer hjemmekontor.

– Det er åpenbart at sånn at gitt at en ny normal er mindre transportbehov, så må man jo tilpasse seg det. Da kan jo ikke storsamfunnet betale for å kjøre tomme busser, for å sette det litt på spissen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Dagbladet i forrige uke.

Ber SV stille krav

På spørsmål om det er riktig prioritering å holde i gang kollektivtilbudet kunstig høyt sammenlignet med bruken, svarer NAFs Camilla Ryste følgende:

– Jeg vil gjerne se dokumentasjonen på at det ikke er passasjergrunnlag. Alle som har brukt kollektivtransport i Oslo før korona merket at det var stappfullt i rushtrafikken. Det at det er litt mindre fullt på de avgangene nå er ikke en ulempe for passasjerene. At du har et system der man der man belager seg på billettinntekter med stappfulle rushavganger, kan man jo stille spørsmål ved.

Hun retter en oppfordring til SV, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner, om å kreve garantier fra regjeringen.

– SV stiller ingen ultimatumer før vi går inn i forhandlinger, sa imidlertid SVs Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo tidligere i dag.