Som nabo til Majorstutunet pleie- og omsorgshjem ser jeg at forberedelsene nå gjøres for å rive et relativt nytt bygg, som ifølge planene skal gjenoppstå med to nye etasjer.

Det har dine byråkrater argumentert sterkt for, byrådsleder Raymond Johansen.

Å rive et bygg som er 15 år gammelt helt ned til grunnen er hverken miljøvennlig eller spesielt fornuftig bruk av offentlige midler. Jeg velger å kalle det offentlig sløseri. I byrådserklæringen fra oktober 2019 står det at byrådet skal være en pådriver for mer miljøvennlige bygg, lavere energibruk og mindre riving av bygg.

Det står faktisk også en setning om at en forventer «mindre riving og mer ombruk i private ombyggingsprosjekter». Jeg antar at det også burde gjelde kommunale prosjekter.

Hvorfor har ikke Oslo kommune gjort noen anstrengelser for å se om det flotte pleiehjemmet i nabolaget vårt kanskje kan ombygges og rehabiliteres slik at det tjener pasienter og ansatte på en fornuftig måte?

Hjemmet tømmes i disse dager for pasienter. Om et par måneder skal gravemaskiner og kraftige dieseldrevne krefter gyve løs på bygningen for å jevne det hele med jorda. Det skjer 20 år etter at bygget ble oppført. For meg virker det som sløseri.

Det eneste man med sikkerhet kan si er at den kommunale innsatsen vil bidra kraftig til klimagassutslipp i nærmiljøet.

Det er tre store boligsameier i nabolaget, med rundt 300 leiligheter, som blir rammet av dette byggeprosjektet. Disse har naturlig nok reagert og protestert, men vedtak om riving er endelig, fastslår bygningsetaten.

Også dét harmonerer dårlig med det som står i byrådserklæringen: «Oslo kommune skal spille på lag med alle innbyggerne i hele byen. Vi skal sørge for bred oppslutning om løsningene som kreves».

I bystyret er det flertall for løsningen, men det er det neppe hos innbyggerne på Majorstua. Nylig ble det kjent at sykehjemmet på Ammerud skal stenges - ifølge sykehjemsetaten fordi det er for mange sykehjemsplasser i Oslo.

Her på Majorstua får vi en annen historie, nemlig at bygget må rives fordi det er behov for flere sykehjemsplasser. Det skal rives helt ned til grunnen for så å bygge alt opp på nytt – med to ekstra etasjer.

Hva er sannheten, Raymond Johansen? Er det for mange eller for få sykehjemsplasser i Oslo?