Blått flagg deles ut til aktivitetsbåter, marinaer og strender i hele verden som tilfredsstiller strenge miljøkrav for driften. 4000 har fått utmerkelsen. Nå også Kok, badstuflåtene som ligger ved Langkaia.

– Det er viktig for oss å belyse våre interne verdier eksternt. Det er viktig at de pengene som legges igjen, legges igjen hos bedrifter som tar hensyn til miljøet, sier Kristin Lorange, daglig leder og gründer av Kok, til Avisa Oslo i morgensola i sentrum

Hun håper de kan være et eksempel for resten av det maritime næringslivet i Norge. Sertifiseringen handler om hvor miljøvennlig driften av båten er, med tanke på avfall og hvor miljøvennlige produktene er. De ansatte blir kurset i miljøtemaer, og har blant annet fått kunnskap om hvor man ikke kan gå i land med skuta – som i fuglereservater i hekketida.

Stortingspolitiker og stamgjest Anette Trettebergstuen (Ap) ser flagget som en konkurransefordel.

– Det blå flagget henger veldig høyt, både i bokstavelig og overført betydning. Det er ekstremt viktig som kunde å vite at du kjøper en opplevelse som er klimavennlig. Jeg tror at de bedriftene som ikke tenker sånn, etter hvert vil utraderes. Klima- og miljøbevisstheten hos folk er høy – og økende. Det er en konkurransefordel, men etter hvert blir det umulig ikke å tenke i et helhetlig perspektiv som Kok gjør, skryter Trettebergstuen.

Lang prosess

Det har tid å få flagget på plass. I vinter var badstuflåtene stengt, og de ansatte permittert. Men vedlikeholdskostnadene forsvant ikke.

– Vi har hatt en ketchupeffekt som gjør at vi har fått bygd opp litt egenkapital, sier Lorange.

Etter at byen åpnet opp, har det vært full fres i selskapet.

– Det har vært lærerikt. Vi er her nå. Vi holder koken. Målet var å klare å holde oss flytende, sier Lorange.

Blant miljøvennlige tiltak trekker hun frem elmotorer i stedet for ordinære bensinmotorer, og et miljøvennlig desinfeksjonsmiddel uten sprit.