– Nå strammer vi ytterligere inn, sier byrådsleder Raymond Johansen søndag.

– Den tiden vi nå gjennomlever er historisk. Ingen har betalt en høyere pris over tid enn Oslo-folk. Likevel står jeg her og kommer til å be om mer fra dere, og jeg vet at det jeg ber om er mye og inngripende, sier Johansen.

Innstrammingene gjelder fra tirsdag 2. mars til og med 15. mars.

Dette er de nye tiltakene:

  • Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for takeaway.
  • Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.
  • Gallerier og kunstutsalg må stenge.
  • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.
  • Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer, det vil si bisettelser og begravelser, vielser, dåp og liknende ritualer, kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltakere uten tilskuere og digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars. Ingen elever skal møte opp på skolen i morgen eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. Byrådet tar på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, og økt testing av alle lærere.
  • For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune en egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.
  • I tillegg anbefaler byrådet folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.

– Smitten har femdoblet seg

Fra og med onsdag skal videregående skoler i Oslo på rødt nivå.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen sier at tiltaket vil gjelde fra mandag men at skolene vil få tiden frem til onsdag for å omstille seg. Det blir enten undervisningsfri eller digital undervisning mandag og tirsdag.

– Vi ser at smitten har femdoblet seg i aldersgruppa 16 til 19 år de to siste ukene. Vi ser også at en økende andel av smittetilfellene kan spores tilbake til skoler, sier hun.

– Den viktigste oppgaven for oss er å snu alle steiner for å tilrettelegge for en raskest mulig gjenåpning.

Hun mener at et konkret tiltak bør være å tilby tester til videregående elever og lærere samt å ansette kororanverter på skolene som kan passe på at tiltakene følges.

Thorkildsen oppfordret også regjeringen til å gå i dialog med lærere og elever for å se på hvordan smittevernveilederen kan fungere best.

– At vi nå skifter tilbake til rødt, etter en så kort tid på gult og en lang periode på rødt, helt fra november til februar, er en indikasjon på at regelverket på gult nivå ikke er godt nok tilpasset hverdagen for videregående skoler i en by som Oslo, understreket hun.

Til Avisa Oslo opplyser helsebyråd Robert Steen at de skal teste ut massetester i form av spyttester på skolene fra 8. mars.

Peker på tre årsaker

Byrådsleder Johansen forklarer smitteøkningen med blant annet at Norge har fått muterte virusvarianter som er mer smittsomme.

– Analysene viser at mellom 50 og 70 prosent av de positive prøvene er den britiske varianten av viruset, sier han.

Han sier at byrådet også har satt i gang en forsterket teststrategi og at veldig mange har testet seg.

– Testrekordene gjør at vi fanger opp mer smitte og dermed går også smittetallene opp, forklarer han.

Han peker også på en tredje årsak til smitteøkningen.

– Vi har vært svært gode på data av smittesporing og vi ser at flere er mer på farten. Mer bevegelse betyr at koronaviruset får bedre kår for å spre seg videre.

På spørsmål om hva mobilitetsøkningen består i, svarer Johansen:

– Det er bare generell mobilitetsøkning. Folk er ute og treffer hverandre, går på kafé, og vi mistenker også at praktiseringen av hjemmekontor ikke er så bra som den var i en periode.

Johansen forteller at det også vil være begrensninger på biblioteker og sannsynligvis også på lesesalene ved universitetene.

– Vi har utrolig strenge tiltak, så det er ikke mye igjen i verktøykassa nå. Vi håper dette vil hjelpe de neste ukene, sier Johansen.

– Kan vi gi opp håpet om utepils før sommeren?

– Nei, det håper jeg skal bli mulig. Vi håper flere vaksiner blir godkjent slik at vi får opp farten, sier Johansen til Avisa Oslo.

Shoppingtrafikk ut av Oslo

På pressekonferansen sa byrådsleder Johansen også at butikker og serveringssteder må stenge med unntak for takeaway. Han opplyste at Oslo har vært i kontakt med kommunene rundt – hvor kjøpesentre og utesteder fremdeles holder åpent.

– Vi kan ikke gjøre noe, men vårt inntrykk er at de også skal se på sine forskrifter, svarer Johansen på spørsmål om hva de skal gjøre for å forhindre at kjøpesentre rundt Oslo fylles opp av tilreisende.

– Vi mener forholdene ligger til rette for fortsatt trygg handel og servering, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening i en e-post til Avisa Oslo.

– De nye smitteverntiltakene i Oslo er dramatiske! Nå forventer vi at også nabokommunene stenger ned servering og handel. Hvis ikke, vil tiltakene virke mot sin hensikt, føre til økt mobilitet og være svært urettferdig og konkurransevridende for nedstengte virksomheter i Oslo. Hovedstaden kan ikke bære i dette alene, sier Næss.

Steen: Riktig å åpne opp

Under søndagens pressekonferanse sa helsebyråd Robert Steen (Ap) at de håper regjeringen endrer sin vaksinestrategi og prioriterer områder med høy smitte.

På spørsmål om han tror gjenåpningen nylig gjorde mer skade enn nytte svarere han:

– Nei, jeg tror ikke det. Det at vi bestemte oss for å gå på gult nivå på videregående skoler for to uker siden var riktig basert på smittesituasjonen da. Vi diskuterte dette scenarioet da vi løsnet opp, og vi var alle enige om at det å gi litt frihet til den gruppen som kanskje lider aller mest over isolasjonen var greit å gjøre på det tidspunktet.

Steen tror ikke den økte mobiliteten i hovedstaden skyldes tiltakstretthet.

– Jeg tror at en del av den mobilitetsøkningen vi har sett, kommer som en konsekvens av at vi ser at de eldste har blitt vaksinert, sier han til Avisa Oslo.

– Både i regjeringen og i Oslo snakker man om en åpning av samfunnet igjen, og da får man et inntrykk av at det kanskje ikke er så farlig lenger.

Han mener vi er i en situasjon hvor vi må minnes på at pandemien ikke er over.

– Det er fortsatt veldig alvorlig. Konsekvensen av at for mange blir smittet for fort kan være ganske dramatisk for en del av funksjonene i samfunnet. Funksjoner kan bli lammet hvis for mange blir satt ut av sykdom og karantenesetting. Samtidig er folk dritt lei og slitne, og det skjønner jeg godt, sier Steen.

Han sier at alle bydelene i Oslo har høyere smitte enn gjennomsnittet i Norge.

– De eldste og dem på sykehjemmene bør få vaksinen først. Så, når man kommer nedover i årskullene, da tror vi tidspunktet er inne for å se på en skjevfordeling etter hvordan smittetrykket er, sier Steen.

Bydel Stovner i øst har i dag mer enn tre ganger så mange smittede per innbygger som bydel Ullern i vest.

Pressekonferansen om nye innstramminger i Oslo skjer bare elleve dager etter at byrådet presenterte det som skulle bli en gradvis gjenåpning av Oslo. Årsaken til at det strammes inn, er smitteoppblomstringen vi har opplevd gjennom vinterferien.

Det var allerede kjent at byrådet ville be de videregående skolene om å gå til rødt nivå.

Tidligere i uken fikk byrådsleder Johansen krass kritikk fra ordføreren i Molde Torgeir Dahl (H), som mener det går ut over andre kommuner at Oslo har stigende smittetrend.

Smitteøkning gjennom vinterferien

Disse to bildene under viser forskjellen i smittetrykk Oslo fra mandag til søndag.

Slik er smittetrykket i bydelene nå.

Alna: 419,7

Bjerke: 359

Frogner: 165,3

Gamle Oslo: 301,7

Grorud: 404,2

Grünerløkka: 291,6

Nordre Aker: 135,3

Nordstrand: 181,1

Østensjø: 198,8

Sagene: 263,9

Søndre Nordstrand: 283,6

St. Hanshaugen: 190,5

Stovner: 453,2

Ullern: 130,2

Vestre Aker: 228,3

Smittetrykket beregnes etter antall smittede per 100.000 innbygger.