Foreløpige meningsmålinger tyder på at vi kan stå overfor et hovedstadsvalgskred i favør rødgrønn side før høstens stortingsvalg.

Ved forrige valg, i 2017, skulle 19 mandater fordeles fra Oslo. Den gangen endte mandatfordelingen 10–9 i favør borgerlig side. Om dagens prognoser blir en realitet, vil fordelingen bli 13–7 i favør rødgrønn side. Noe de rødgrønne partiene er godt fornøyde med.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen har gått gjennom Oslo-resultatene for alle stortingsvalg etter krigen, og kan ikke finne en tilsvarende stor sving fra borgerlig til rødgrønn side som det ligger an til å bli nå.

– Høyre har noe å jobbe med, sier Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde.

– Lan klemmer på trikkene vi bestilte

Høyre har for vane å være hovedstadens største.

På Poll of polls snittmåling er de på andreplass bak Ap med 23,1 prosent. Begge kjempene går imidlertid tilbake sammenlignet med valget i 2017, mens SV (+ 2,7), Rødt (+ 5,9), Sp (+ 1,4) og MDG (+ 1,1) er i medvind.

– Vi merker oss at Oslo-folk er over gjennomsnittet opptatt av klima og sosial ulikhet, og at byen har en ung befolkning, som SV, Rødt og MDG klarer å treffe ganske godt, sier Nordby Lunde.

Hun mener imidlertid at Høyres skattepolitikk er klok – ikke minst på et tidspunkt der arbeidsgivere er på vei ut av en tung korona-periode med nedstengning og strenge restriksjoner. Samtidig synes Nordby Lunde at det ikke er noen grunn til at miljøengasjerte velgere ikke skal stemme Høyre, som hun sier har gjort mye for en grønnere og mer inkluderende by.

Her viser Høyre-politikeren til det forrige borgerlige byrådet hennes parti frontet.

– Vi har stått for den største kollektivsatsingen i Oslo, og en stor overgang fra privatbil til kollektiv. Vi har nok ikke vært like flinke til å kapitalisere på det vi har fått til. Nå står Lan og klemmer på trikkene vi bestilte, uttaler Oslo Høyres leder overfor Avisa Oslo.

Argumenterer for moderat grønn politikk

– MDG har mange ting de kan skryte av å ha fått til, men det har ikke skjedd uten konflikt, sier Nordby Lunde også.

– Hva sikter du til?

– Det er blant annet blitt fjernet parkeringsplasser uten å erstatte det med noe annet. Da det forrige byrådet fjernet en tredjedel av parkeringsplassene i Oslo, gjorde vi det i samarbeid med privat næringsliv, la til rette for uteservering og hyggelige byrom, svarer Nordby Lunde.

Hun mener også at en moderat tilnærming i klimapolitikken ofte kan være klokt for å ikke skape for stor motstand.

– Det kan skape legitimitet og større oppslutning om den politikken, og sørge for at en unngår friksjon rundt en nødvendig grønn omstilling, sier Heidi Nordby Lunde.

Advarer mot et radikalt storting

– Vi har vært litt for utydelige. Samtidig har Demokratene og Sp blitt konkurrenter i Oslo. Det var de ikke ved forrige valg, sier Oslo Frps førstekandidat Christian Tybring-Gjedde til Avisa Oslo om sitt eget partis situasjon.

Han setter den rødgrønne framgangen på grunn av en trend i tiden, og en demografisk endring i Oslo der mange unge mennesker har flyttet inn.

– Fjerningen av parkeringsplassene i Oslo rammer i stor grad ikke disse gruppene, sier Tybring-Gjedde.


Samtidig kritiserer han mediene for å ha etablert et overdrevet virkelighetsbilde preget av dommedagsprofetier.

– Det har festet seg en sannhet om at den grønne bølgen er nødvendig og at folk ikke kan leve sitt liv på vanlig vis, sier Tybring-Gjedde, som selv er kritisk til det han kaller radikal retorikk fra mediene og sine politiske motstandere.

På spørsmål om hvorfor Oslo-velgere heller bør stemme Frp, trekker Tybring Gjedde fram det han kaller en ansvarlig innvandringspolitikk, fortsatt oljeleting for å sikre Norges økonomi, å bevare Ullevål sykehus og å sikre pensjonister en velferdspolitikk i tråd med lønnsutviklingen i Norge.

Samtidig advarer han mot et mulig storting, som han ikke tror flertallet egentlig ønsker seg.

– Vi ser at Rødt og SV er store på meningsmålingene. Det vil kunne gi et radikalt storting, som folk helt sikkert vil merke følgene av, sier Christian Tybring Gjedde til Avisa Oslo.

Vi har troen på at det kommer til å gå igjen

– For det første har vi en jobb å gjøre i denne valgkampen. I Oslo er vi vant til å kjempe til siste slutt, og har masse frivillige som er klare til å drive valgkamp, for å vise at Venstre er det grønne og liberale alternativet, sier partileder og førstekandidat i Oslo Guri Melby (V).

Hun mener det er få og små svingninger som skal til for å hindre rødgrønn side i å kapre alle mandatene de ligger an til å ta.

– Vi har troen på at det kommer til å gå igjen.

Melby er samtidig enig med valganalytiker Svein Tore Marthinsen, som tror miljøsaken og sosial ulikhet er viktige årsaker til dreiningen mot rødgrønn side.

– Jeg tror det er helt riktig. Det er mange velgere i store byer som synes klima og miljøvern er det viktigste. For Venstre, som er et klima- og miljøparti, så tror jeg det vil bli bra for Venstre om det blir en viktig sak i valgkampen.

Hun mener samtidig ikke at rødgrønn side kan skryte på seg for mye i spørsmål om sosial ulikhet.

– Jeg synes jo venstresiden snakker mye om ulikhet, men de går til valg på å sette inn en regjering med Ap og Sp som saboterte rusreformen. Den ulikheten gjelder altså ikke ungdom som sliter med rus. Det tror jeg særlig de unge er klar over, sier hun, og legger til:

– Støre, som er førstekandidat for Ap i Oslo gjorde jo det han kunne for å stanse rusreformen på Stortinget. Det tror jeg ikke er til det beste for byen vår.