– Det trengs en holdningsendring i Norge, sier Høyres Mehmet Kaan Inan.

I onsdagens bystyremøte behandler bystyret prioriterte saker fra Ungdommens bystyremøte (UMB).

En av sakene var å få moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen.

Kultur- og utdanningsutvalgets innstilling var:

1. Bystyret ber byrådet gjennom Utdanningsetaten lage et opplegg for en frivillig skoledag som skoler kan ta i bruk der man har fokus på å lære om rasisme og høyreekstremisme i et norsk perspektiv. Opplegget skal fokusere på blant annet hverdagsrasisme, systematisk rasisme, og rasisme og høyreekstremisme i Norge gjennom historien.

2. Bystyret ber byrådet gjennom Utdanningsetaten legge til rette for at skoler kan benytte seg av eksterne foredragsholdere, organisasjoner og lignende som jobber mot rasisme og annen diskriminering i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Forslagene ble vedtatt.

Det første punktet ble vedtatt mot stemmer fra Høyre, Frp og FNB.

Det andre punktet ble enstemmig vedtatt.

Bredt flertall

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke varsler at Venstre støtter forslaget.

– Rasisme og diskriminering er et samfunnsonde som må bekjempes. Her er Venstre enig med UMB om at skolen må spille en større rolle i dette viktige arbeidet, og vi er med å fremme forslag om det, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Sofia Rana (R) var helt enig.

– Det har vært en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme i Norge de siste årene, sa Rana.

Og la til:

– Jeg synes det er fantastisk at ungdommen har dette som et krav, understreket Rødt-politikeren, som mener kravet er et eksempel på konkret politikk for å bedre folks liv.

Mehmet Kaan Inan (H) mener rasisme er en stor del av hverdagen til mange.

– Fra statens side er det gjort mye for å få bukt med rasisme. Men det er ikke nok. Det trengs en holdningsendring i Norge, sier Inan.

Ungdommens bystyremøte

I bakgrunnen for forslaget fra Ungdommens bystyremøte (UBM) heter det at:

«Er det en ting sommerens debatter og demonstrasjoner har vist oss, er det at rasisme fortsatt er et stort problem i Norge, og ikke noe vi bare leser om i historiebøkene. Likevel er undervisningen elever får hovedsakelig basert på andre lands situasjon, og historiske hendelser i den antirasistiske kampen. Vi mener at den manglende undervisningen om rasisme i et moderne, norsk perspektiv fører til mangel på nødvendig kunnskap, og i siste ende til mer rasisme i befolkningen.»

Les også

Moskéleder om muslimhatet: – Norge er egentlig verdens beste land å bo i