– Gata vil fortsatt være enveiskjørt nordover, med sykkelfelt kun i sørgående retning. Fortauene skal utvides, samt at det skal legges til rette for varelevering og gatemøblering, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Skippergata inngår i vedtatt plan for sykkelveinettet som skal etableres innen 2025.

– Prosjektet skal bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere langs strekningen. Dette vil være en klar oppgradering og et viktig bidrag til et sammenhengende sykkeltilbud gjennom sentrum, skriver de videre.

– Legge til rette for alle trafikantgrupper

Områdereguleringen for gater og byrom i sentrum som ble vedtatt juni 2019 gir at strekningen skal opparbeides som flerbruksgate med sykkelanlegg. Det skal derfor legges til rette for alle trafikantgrupper, skriver kommunen.

I tillegg legges det opp til fullstendig opprustning av gatas overflater.

– Når gata uansett skal graves opp vurderes muligheten for oppgradering av infrastruktur i grunnen med fornyelse av vann- og avløpsrør, kabelanlegg, samt etablering av anlegg for overvannshåndtering.

Byggestart i 2024

Ifølge Bymiljøetaten ble forprosjektet gjennomført i 2021.

– For å skaffe og formidle informasjon er Bymiljøetaten avhengig av kontaktinformasjon til alle innenfor anleggsområdet. Vinteren 2021 vil benyttes til å kartlegge gata og innhente kontaktinformasjon til alle som blir berørt av oppgraderinger, skriver de på sine nettsider.

I løpet av året skal oppgraderingen til politisk behandling og kontrakter inngås med entreprenører.

– 2023 vil gå til samspillsplanlegging med entreprenør, mens vi forventer anleggsstart i 2024 – avhengig av løsning må det forventes anleggsperiode på inntil 24 måneder.

Les også

Oppdag Oslos ukjente renessanseby. Ingen andre steder er gatene så snorrette som her