Da første koronabølge for alvor slo inn over landet i mars, gikk mange en ny arbeidshverdag i møte. Noen ble permittert, noen ble kanskje oppsagt og mange måtte på hjemmekontor.

Ansatte ved landets sykehus, derimot, måtte fortsette å møte opp på jobb som vanlig. Det gjaldt også ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Da første bølge traff, bestemte OUS at deres ansatte for en periode ikke trengte å betale for å parkere på sykehusets parkeringsplasser. Bakgrunnen var at regjeringen og helsemyndighetene oppfordret nordmenn til å unngå reiser med kollektivtrafikk, så langt det lot seg gjøre.

For sykehuset ble det et akutt tiltak for å lette situasjonen for pasienter og ansatte idet Norge stengte ned. Men fra og med 4. januar har sykehuspersonell igjen måttet belage seg på å betale parkeringsavgift om de kjører til jobb i egen bil. Det reagerer både tillitsvalgte og ansatte på.

– Det har vært en del reaksjoner på at de gjeninnførte den. Medlemmer og ansatte tenker at situasjonen ikke har endret seg noe den siste perioden, som skulle tilsi at man i større grad kan benytte offentlige transportmidler, sier Svein Erik Urstrømmen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved OUS.

Hørte ikke på fagforeningene

Ifølge Urstrømmen ble problemstillinga diskutert på et møte mellom sykehuset og fagforeninger før jul.

– Det at de ville gjeninnføre avgiften, var ikke noe fagforeningene stilte seg bak. Vi mente at man burde vente og se an smittesituasjonen. Det var vårt innspill og vår anbefaling i den debatten, men så har OUS valgt å gjeninnføre avgiften fra 4. januar likevel, sier fagforeningslederen.

Saken fortsetter under bildet.

Urstrømmen er likevel bekymret for hvilke konsekvenser et smitteutbrudd blant de OUS-ansatte kan medføre.

– I miljøene som er mest involvert i behandlingen av covid-pasienter, er det sårbart med tanke på smitteutbrudd blant de ansatte. Man har marginal bemanning de fleste steder, og man er i en situasjon hvor det også er begrensninger på å ta inn personell fra Sverige og Danmark. Det gjør at man er ekstra sårbar.

– Å gjeninnføre parkeringsavgiften nå, henger ikke logisk sammen med hvordan smittesituasjonen er, mener Urstrømmen.

Dette svarer sykehuset

På spørsmål om hva som er årsaken til at avgiften gjeninnføres nå, svarer sykehuset følgende:

«I den akutte fasen av koronapandemien ble fri parkering innført ved OUS. Situasjonen var da utrygg og lite oversiktlig. Nå vet vi mer om hvordan smittefaren kan reduseres blant annet ved å følge FHIs råd og veiledning. Hittil har OUS tilbudt fri parkering for sine ansatte, den ordningen avvikles nå. Hverken politi, brann- og redningsetaten, Ahus, Vestre Viken eller andre statlige virksomheter tilbyr en slik ordning til sine ansatte.»

«Vi har imidlertid ikke parkeringsplasser nok til å dekke etterspørselen, og må derfor gjeninnføre parkeringsavgift for å regulere dette», heter det i en e-post fra OUS, signert kommunikasjonsrådgiver Katrina Chamberlain og direktør for Oslo sykehusservice, Geir Teigstad.

Parkeringsavgiften for sykehusets ansatte gjeninnføres samme dag som regjeringens nye koronatiltak. På lista over råd og anbefalinger heter det blant annet at alle som har mulighet til det, bør ha hjemmekontor. Unødvendige reiser både innen- og utenlands frarådes.

Ifølge sykehuset har de hatt fullt belegg på parkeringsplassene i tida før mars 2020, og store parkeringsutfordringer under koronapandemien.

Vil sikre plass til dem som trenger det

Per 6. januar er også smittetrenden stigende i Oslo, viser tall fra VGs smitteoversikt. 5. januar ble det dessuten satt nasjonal smitterekord.

– Hva tenker dere om timinga på dette?

«Beslutningen om gjeninnføring av parkeringsavgift ble tatt før jul. Vi har hensyntatt tilbakemeldinger fra ansatte, som ber om at avgiften gjeninnføres, slik at de som trenger det mest får plass når de kommer på jobb. OUS ønsker å tilrettelegge slik at de som må kjøre bil til jobb av ulike årsaker skal finne plass til sin bil når de kommer», svarer sykehuset.

– Norsk Sykepleierforbund ved OUS mener det ikke er riktig å gjeninnføre dette nå, og mener det ikke henger logisk sammen med hvordan smittesituasjonen er nå. Hva er deres kommentar til dette?

«Som en av få offentlige enheter med fri parkering har vi strukket oss langt for å imøtekomme våre ansatte. Det er fortsatt mulig å ta bilen til jobb mot en avgift som er rimeligere enn månedsavgiften på offentlig transport. Prisnivået ligger godt under markedspris på parkering i Oslo.»