(Oslodebatten)

Seg selv?

Kanskje, og det er å håpe.

For Støre og hans ferske regjering har virket bakpå og usikre i håndteringen av pandemien helt fra starten.

Men.

Jeg frykter at forklaringen er mer kynisk, rasjonell - og gjerrig, om du vil - enn som så:

Det er dessverre grunn til å tro at den merkverdige ordbruken, og innretningen på tiltakene, egentlig først og fremst handler om hvem som skal betale regningen.

Om hvor stor regningen skal bli for Staten når denne runden med tiltak er over.

(Når jeg lukker øynene synes jeg allerede å kunne høre gnierne i Finansdepartementet gni seg i hendene, alt mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum klukkler hele veien til Norges Bank).

For Oslo - som har den desidert største utelivsbransjen i landet - og størst smittetrykk, er dette potensielt fryktelig ille: Permitteringer, oppsigelser og konkurser som rammer mange tusen mennesker kan bli resultatet.

Fra naturens side er jeg en sterk tilhenger av mest mulig personlig frihet. Derfor er jeg meget glad for at Regjeringen, med mindre det er tvingende nødvendig, holder seg til anbefalinger heller enn påbud og forbud. Også i den fasen vi akkurat har entret nå.

Men det som er fordelen ved å velge anbefalinger framfor forskrifter for statens finanser, er for en stor del av Oslos næringsliv (og sjel) det stikk motsatte:

Ettersom tiltakene ikke er lovpålagt, hvem skal dekke kostnadene av å følge anbefalingene?

For det er store kostnader for Oslos næringsliv av at folk følger regjeringens anbefalinger:

Fredag hadde det flotte utestedet “Dattera til Hagen” på Grønland opprinnelig 200 reservasjoner og gjestelister på opp mot 30 personer. På torsdag sto de igjen med bare 16 personer som ønsket å komme.

– Vi stenger ned fra og med i dag. Det er helt umulig å drive under de rammene vi har nå. Jeg vet at regjeringen sier at vi ikke er nedstengt, men vi er det. Det gjelder de fleste som driver med bar og mingling. Det er det full enighet om i næringen, også spisesteder, sier Håkon Pettersen, en av eierne.

Dermed er 15 ansatte bare i denne bedriften permittert.

I Sverige har man valgt strategien med ikke å forplikte staten til å kompensere både næringsliv og bedrifter mer enn absolutt nødvendig.

I Norge, godt hjulpet av et ekstremt velfylt oljefond, valgte myndighetene, og da spesielt Stortinget, en langt rausere holdning til kompensasjon og erstatning enn svenskene.

Den som sto aller fremst i å kreve kostbare krisetiltak, var daværende opposisjonspolitiker Trygve Slagsvold Vedum.

12. mars 2020 kom Erna Solbergs regjering med de mest “inngripende tiltakene i fredstid” i Norge.

Dagen etter, en fredag, la hennes regjering fram en krisepakke med en kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner.

Så kom de daværende opposisjonslederne Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre på banen. Regjeringen ble fullstendig overkjørt.

Mandag morgen vedtok Stortinget sin første koronakrise-pakke på 31 milliarder kroner, altså mer enn en tidobling.

Nå er situasjonen i dag helt annerledes enn helgen etter nedstengningen 12. mars 2020.

Men det er også handlekraften.

Riktignok sa Vedum på pressekonferansen at det ville bli kompensasjonsordninger for næringslivet og andre som kommer dårlig ut som en direkte følge av regjeringens tiltak. Men Vedum var ullen både på nøyaktig hvilken kompensasjon man ville få - og også når nye ordninger vil være på plass. Når pengene er på konto var helt i det blå.

Samtidig understreket altså Støre gang på gang at Norge og Oslo ikke er nedstengt.

Men hvis Støre og Vedum hadde tatt seg en spasertur i byens normalt travleste butikkstrøk i ettermiddag - eller hadde gått for å ta seg en øl ute på byen - ville de med egne øyne sett at folk holder seg hjemme.

Det er knapt folk ute på byen.

Gjeninnføringen av meteren, servering kun ved bordene og alkoslutt ved midnatt er påbud som gir virksomhetene rett til kompensasjon.

Men hva med alle de avlyste julebordene som har kommet og kommer som følge av at blant andre Stortinget avlyste sitt julebord? Hvem skal ta kostnadene ved det? Det generelle rådet om å ha færrest mulig nærkontakter, om å bruke munnbind overalt - alt det fører til å flere ønske å benytte seg av Oslos ute- og serveringsliv.

I stedet for å mase om at Oslo ikke er formelt nedstengt når det er reelt nedstengt, bør Jonas Gahr Støre ta lederskap og sørge for at utelivsbransjen får trygghet for framtida.

Støre, som er valgt til Stortinget av Oslos velgere, bør sørge for at tiltak som er anbefalinger (bra) kompenseres like godt som om de hadde vært påbud. Begge deler er nemlig mulig. Det bestemmer politikerne.

Ellers kan det bli en massakre blant aktørene i Oslos helt unike uteliv.

Les også

For noen er familien den største trusselen

Les også

Gamle Oslo SV svarer: Frustrerende at Hagegata på Tøyen fortsatt står tom

Les også

Full forvirring om koronaregler – igjen