I desember meldte Avisa Oslo nyheten om at tidligere Frp-topp Mazyar Keshvari ble dømt til fengsel i fire måneder for våpentrusler mot eks-samboeren

Dommen kommer i tillegg til straffen på elleve måneders fengsel han ble idømt for bedragerier etter å ha jukset med reiseregninger på Stortinget. Han må dermed sone til sammen 15 måneder i fengsel.

Keshvari representerte Oslo på Stortinget og var vara for Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen i over seks år, før Frp trakk seg fra regjeringen. Keshvari var også leder for Oslo Frp i flere år.

– Svært alvorlig det han er dømt for

Avisa Oslo får bekreftet at trusseldommen nå er rettskraftig og at papirarbeidet med å få fullbyrdet dommen er i gang.

– Det er et svært alvorlig forhold han er dømt for, som til og med er tatt opp på bånd. Der hører vi at han sikter på henne og sier at han skal spille russisk rulett. Han trekker av våpenet flere ganger, sier bistandsadvokat Marte Brodtkorb til Avisa Oslo.

– Fornærmede er overrasket over hans forsøk på å bagatellisere handlingen. Når det er sagt er hun svært lettet over at saken nå er ferdig og at hun kan begynne å legge dette bak seg.

I dommen kommer det tydelig frem at retten mener den fornærmede kvinnen er troverdig. Der heter det:

«Etter bevisførselen finner retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at Keshvari deretter gikk ned på kontoret i underetasjen og hentet et våpen og rettet det vekselvis mot seg selv og XX (eks-samboeren, red.anm.), og at han trakk av fem ganger.

I bevisvurderingen av det videre hendelsesforløp denne kvelden har retten lagt stor vekt på XXs forklaring, som retten finner troverdig. Forklaringen er nøktern og uten overdrivelser, og det er ingen vesentlige avvik eller endringer i forklaringen over tid», står det i dommen.

Får 74 kroner dagen i fengsel

Keshvari ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner. Men han er også frifunnet for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler.

– Min klient ble trodd på at det aldri har vært noen fare og at våpenet var uladd og han fikk en lav straff. Da fikk han akseptere at retten likevel mente det forelå en trussel slik at han kunne bli ferdig med rettsvesenet og komme seg videre. Nå kan han gjøre opp de to dommene under ett og se fremover, skriver forsvarer John Christian Elden i en SMS til Avisa Oslo.

Det er usikkert når Keshvari skal inn til soning, men tilværelsen blir definitivt en annen enn da han var toppolitiker. Størrelsen på godtgjørelsen da han gikk ut av Stortinget var på 987.000 kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene viser også at han hadde en skattbar inntekt på 880.000 kroner. I tillegg til stortingsgodtgjørelsen fikk han betalt for andre politiske verv han hadde.

I fengselet får han dagpenger på 74 kroner. Betalingen gis kun dersom han gjennomfører arbeidsplikten som normalt er på hverdagene. hver uke. Summen utgjør i overkant av 19.200 kroner årlig. Godtgjørelsen på Stortinget utgjorde 2700 kroner dagen.

Det var i februar 2019 at tidligere stortingsrepresentant og Frp-politikeren Keshvari ble pågrepet i sitt daværende hjem på Romerike og siktet for grove trusler. Han måtte overnatte på glattcelle, men ble løslatt dagen etter.

Politiet mener at den tidligere Frp-profilen skal ha truet eks-samboeren med en form for russisk rulett med en revolver. Trusselepisoden ble også tatt opp på lyd.

Kvinne hylskriker i lydopptak

Retten mener det er bevist at Keshvari trakk av fem ganger med revolveren hvor to av gangene var i retning av samboeren. Men retten har ikke funnet det bevist at det var ammunisjon i våpenet. Men retten slår likevel fast at eks-samboeren opplevde situasjonen som så skremmende at hun låste seg inn på badet og ringte politiet.

Avisa Oslo har hørt lydopptaket hvor det går frem at eks-samboeren hylskriker, gråter og fremstår som redd for sitt eget liv.

Lydopptaket var også et sentralt bevis i retten.

«Påtalemyndigheten tar dommen til etterretning og dommen er ikke anket etter en helhetsvurdering, hvor det blant annet er sett hen til straffens lengde.

Basert på etterforskningsmaterialet fant påtalemyndigheten det riktig å ta ut tiltale for blant andre grove trusler og vitnepåvirkning og det innebærer at påtalemyndigheten også mener at bevisene i saken holdt til domfellelse. Så er påtalemyndigheten fornøyd med at Keshvari ble dømt for trusler mot sin samboer ved bruk av skytevåpen hvilket var tiltalens klart mest alvorlige forhold og bærende for saken.

Hva gjelder frifinnelsene så bemerkes det at to av forholdene omhandlet samme forhold men som ble rammet av to ulike straffebud. Påtalemyndigheten mente det var riktig å ta ut tiltale også for disse punktene, men her har retten vurdert bevisene noen annerledes», skriver politiadvokat Ingrid Hærem i en mail til Avisa Oslo.

– Dette er ikke en lek

Dommen vektlegger lydopptaket som bevis.

«XXs forklaring om hendelsesforløpet underbygges av den øvrige bevisførselen, særlig lydopptaket. Der kan det høres at Keshvari leter etter nøklene sine, og XX sier hun går og legger seg. Så går det litt tid med sint mumling fra Keshvari før XX spør om han retter et våpen mot henne. Keshvari spør «ser du disse kulene», og at han «putter en inni». Begrepet russisk rulett kommer opp, og XXs stemme blir mer og mer hysterisk når hun gjentatte ganger skriker «dette er ikke en lek».

Det høres knepplyder som er forenlig med at et våpen blir trukket av. I det Keshvari sier at dette er den fjerde og maks tre igjen, skriker XX at hun vil ringe politiet. Keshvaris stemme blir svakere når han sier «drit i det». Hun fastholder at hun vil ringe og sier at «du truer med russisk rulett» og «ett sted må grensen gå.»

– Utelukker Keshvaris forklaring

I dommen heter det videre:

«I lys av de ovennevnte bevisene mener retten denne forklaringen kan utelukkes. Forklaringen om at våpenet hadde vært en gasspistol kom først i avhør i juni 2020, nesten halvannet år etter hendelsen, og fremstår som oppkonstruert og tilpasset de fremlagte bevis.

Tilsvarende tilpasning skjedde i første avhør på stedet 3. februar 2019, da Keshvari nektet for at det hadde vært noen skyteepisode overhodet. Dette gjentok han i et nytt avhør senere på dagen. Da han etter et avbrudd i avhør nummer to ble konfrontert med at det forelå lydopptak av hendelsen, avsto han fra videre forklaringer.

Keshvari snakket dessuten selv om «kuler» på lydopptaket, og ikke pelletspatroner eller plasthylser, som han snakket om i sin rettslige forklaring om gasspistolen.»