Finansutvalget skal tirsdag gå gjennom den reviderte kostnadskalkylen for ny vannforsyning til Oslo. Saken er listet som nummer tre i møteinnkallingen.

Det var denne saken som gjorde at det i utgangspunktet ble stilt mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg.

Berg er bedt om å stille i utvalgets møte. Der skal hun stille etter hun har orientert om budsjettsprekken på den nye hovedbrannstasjonen i et møte i Samferdsels- og miljøutvalget.