– Vi skal bygge et frodig og variert opplevelsesområde for både inne- og uteaktiviteter. I tillegg til egenorganisert trening, skal det nye anlegget invitere til spill, lek og avslapning. Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrase gjennom Hovinbyen. Det forteller direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF i en pressemelding.

Flerbrukshallen skal være over to plan med et bruksareal på 2.500 kvadratmeter i Lørenveien 64.

Dette skal den inneholde

Aktivitetsparken på 6.000 kvadratmeter skal bestå av grønnstruktur, gangforbindelser, varierte aktivitetsflater og ulike sosiale uterom som avgrenses av vegetasjonsfelt og trær.

Spilleflaten på 16x24 meter er blant annet tilpasset volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening, skriver Oslobygg KF.

Parken skal ha et fokus på fysisk aktivitet for jenter samt barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Den vil blant annet kunne tilby klatremuligheter på vegger og lave murer, bordtennis, streetbasket, trampoliner, balansekuler, minigolf, sjakk, petanquebane, hengenett og hengekøyer.

I vestibylen er det planlagt en utlånssentral for idrettsutstyr som kan brukes til aktiviteter og lek i både hallen og parken.

Det etableres sosiale møteplasser med bord, flyttbare caféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

– Jeg er sikker på at Løren aktivitetspark og flerbrukshall vil bli en attraktivt, leken og inkluderende møteplass både i lokalmiljøet og i resten av Oslo, sier Eli Grimsby.