Dette fremkommer i et skriv fra FHI til kommuner, helseforetak og statsforvaltere.

Der informerer instituttet om at kommuner kan bestille ekstra vaksinedoser for å vaksinere studenter som kommer fra andre kommuner enn der de studerer.

«Det skal åpnes for at studenter tilbys dose 2 i studiekommune selv om de ikke er folkeregistrert der» heter det i skrivet signert avdelingsdirektør for smittevern og vaksine, Are Stuwitz Berg.

Det presiseres at de ekstra dosene ikke øremerkes studentene, men at de vil «gjøre det mulig å unngå forsinkelser for øvrig befolkning».

Jobbes med registreringsløsning

Selve gjennomføringen av dose 2 til studentene skal skje integrert med den øvrige vaksineringen i kommunen, men hvordan studentene tilbys vaksinasjon, om det er gjennom innkalling, drop in eller selvregistrering, er opp til den enkelte kommune.

– I samråd med FHIs anbefalinger vil Oslo kommune tilby vaksinedose 2 til alle studenter, uavhengig av hvor de fikk dose 1. Det jobbes med å utforme en registreringsløsning for studenter som fikk dose 1 i en annen kommune, slik at vi kan sette de opp på vaksinetime til dose 2 i Oslo.

Det forteller stedfortredende leder for vaksineprogrammet i Oslo og assisterende kommuneoverlege, Miert Skjoldborg Lindboe til Avisa Oslo.

Studenter som ikke har fått dose 1, kan registrere seg gjennom den eksisterende løsningen i Helseboka, hvorpå de så vil få tilbud om begge vaksinedoser i Oslo, informerer vaksinelederen.

Stort overskudd av vaksiner

Ifølge Helseetaten har Oslo kommune et overskuddslager på rundt 34.000 korona-vaksinedoser med utløpsdato i uke 32.

«Kommunen jobber i henhold til FHIs anbefalinger for å sikre at disse dosene blir satt innen utløpsdato, og har valgt å generelt forkorte intervallet mellom dose 1 og dose 2 for flere innbyggere. Ved å tilby flere innbyggere et forkortet intervall, har Oslo kommune satt opp en plan for hvordan alle overskuddsdosene kan settes innen utgangen av uke 32, og sikrer at disse blir satt», skriver etaten i en e-post til avisa.

Skjoldborg Lindboe forteller at de per nå ikke har bestilt ekstra doser for å dekke opp for vaksineringen av studenter.

– Per nå har vi ikke bestilt ekstra doser, men vi vil vurdere behovet for dette fortløpende. Det er mulig at noen overskuddsdoser kan bli brukt på å vaksinere studenter, forteller hun.

FHI opplyser om at kommunene har frist til slutten av denne uka med å bestille ekstra vaksiner til byens studenter, og de oppfordres til å inngå et samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner i kommunen for å få oversikt over antallet.

Tilretteleggingen gjelder studenter på folkehøyskoler, fagskoler, høyskoler og universiteter.

I Oslo har 487.181 blitt vaksinert med første dose, mens tallet for fullvaksinerte er på 248.643, ifølge en oversikt fra FHI 9. august.