NIPT («non-invasive prenatal test») er en enkel blodprøve fra mor som gjør det mulig å analysere fosterets DNA for å avdekke eventuelle kromosomavvik, blant annet Downs syndrom. Testen har i mange år vært tillatt å utføre i andre nordiske land. Mange norske kvinner har derfor valgt å reise til andre land for å ta testen der.

Nå blir det altså mulig for alle gravide å ta testen i Norge. Tre private virksomheter har fått godkjenning.

Stor etterspørsel

Volvat er foreløpig første tilbyder av testen i Oslo.

Det skriver de i en pressemelding.

– Det er viktig at kvinnene som ønsker denne testen slipper å reise til utlandet. Det gir oss en helt annen mulighet for nær veiledning, støtte og oppfølging i spørsmål som kan være krevende, sier Jens-Christian Dolva, medisinsk direktør i Volvat Medisinske Senter.

Les også

Åpner opp om den dramatiske fødselen: – Det var så nedverdigende

Til Avisa Oslo utdyper han:

– Etterspørselen etter denne testen har vært stor i flere år, men etter at Stortinget vedtok å endre bioteknologiloven i fjor har mange tatt kontakt med oss for å få test. Det har vært en seig prosess, men vi er veldig glad for at Helsedirektoratet nå har godkjent oss som tilbyder til alle gravide.

I Norge har gravide med høy risiko for å få barn med alvorlig sykdom og kvinner som er over 38 år ved termin fått tilbud om testen gjennom den offentlige helsetjenesten.

Hva er NIPT?

NIPT står for «non-invasive prenatal test». Det er en analyse av fosterets arvestoff i en blodprøve fra armen til den gravide. NIPT brukes i dag for å undersøke om fosteret kan ha ett ekstra kromosom 13, 18 eller 21, såkalt trisomi. Trisomi 13 og 18 er alvorlige, dødelige tilstander. Trisomi 21 er det vi vanligvis omtaler som Downs syndrom.

Testen er trygg og gir ingen risiko for den gravide eller fosteret. Den kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10. Dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser.

Kilde: Helsedirektoratet/Volvat

Følger opp Stortingets vedtak

Det at alle gravide nå skal kunne ta NIPT-test ble bestemt da Stortinget i mai 2020 vedtok å endre bioteknologiloven. Helsedirektoratet har siden det utredet hvem som skal få gjennomføre testene og hvor mye det vil koste.

De har tidligere anslått at forventede investeringskostnader i utstyr ville være rundt 110 millioner i 2021. Det er ifølge direktoratet nødvendig med en innfasing av tilbudet i flere trinn, med start i løpet av 2021, og ønsket er at tilbudet skal være likt over hele landet.

Kvinner over 35 år, og alle med kjent risiko, får tilbud om NIPT-test ved offentlige sykehus gjennom oppfølgingen i helsevesenet. Kvinner under 35 år, uten kjent risiko, kan velge å ta NIPT-test hos godkjente private aktører mot egenbetaling.

NRK skrev i forrige uke om Spesialistsenteret for kvinner på Jessheim som var de første til å utføre NIPT-test utenfor sykehus i Norge. I tillegg til klinikken og Volvat i Oslo har også Askergynekologen fått tillatelse til å tilby prøven.

Uten risiko

Testen er helt uten risiko, både for mor og fosteret. Ifølge Volvat vil testen gi mange en trygghet gjennom svangerskapet, mens andre kan bli stilt ovenfor vanskelige vurderinger. Tilbudet ved Volvat skal bestå av en tett og nær oppfølging av hver enkelt kvinne og deres nærmeste, uansett testresultat.

– Det er viktig for oss å ivareta kvinnene og resten av familien på en god måte når de velger å gjennomføre en NIPT. Vårt team er derfor satt sammen av helsepersonell trent for nettopp dette, slik at vi kan følge opp den gravide og deres partnere best mulig, sier Dolva.

Han opplyser til AO at Volvat vil gjennomføre testen når den gravide kvinnen er i uke 10 av graviditeten.