– Dette er folkets pris! I stedet for at Gutteklubben Grei gir hverandre priser, så skal folket få bestemme hva som er årets styggeste og peneste bygg, sier Saher Sourouri.

Nå vil Arkitekturoppprøret dele ut en pris til årets styggeste og peneste bygg – bestemt av «folk flest»:

– Det deles ut mange arkitekturpriser i Norge, men prisvinnerne velges av arkitekter og andre i bransjen. I tillegg blir det estetiske ofte neglisjert. Vi vil lage en pris hvor vinnerne velges av befolkningen og det estetiske står i hovedfokus.

Grøss-medaljen til Norges styggeste bygg

Målet er å dele ut to medaljer: Grøss-medaljen til Norges styggeste bygg og hedersprisen til det fineste. Grøssmedaljen er en parodi på den etablerte Groschmedaljen som er en norsk arkitekturpris, hvor styrer består av arkitekter og representanter fra ulike institusjoner. Sourouri mener at Arkitekturopprørets priser bidrar med noe arkitekturdebatten mangler: Vanlige folks meninger.

– I andre arkitekturpriser, er det arkitekter som deler ut medaljene. Da blir det til at Gutteglubben Grei gir hverandre priser. Vanlige borgere, deler ikke de fleste arkitekters syn på hva som er fint. Derfor er det ofte veldig lite interesse for sånne priser blant folk, sier Sourouri.

Fredag lanserer Arkitekturopprøret prisen gjennom nettsiden arkitekturopproret.no, her kan man lese om medaljene – og nominere de man mener fortjener merkelappen som Norges fineste, eller Norges styggeste bygg. Byggene skal være nyoppførte, og til grøss-medaljen er det ikke lov å nominere eneboliger, hytter og andre type bygg som kan medføre negativ oppmerksomhet mot private enkeltpersoner og familier. Hedersprisen vil ifølge Sourouri favorisere bygg i tradisjonell stil.

– Vi vil at dette skal bli en årlig pris, som tar for seg bygg som har blitt oppført og ferdigstilt det siste året. Akkurat i år, kan det være ferdigstilt en gang i løpet av de siste fem årene, siden jeg tror folk nok brenner inne med bygg de vil nominere, sier Sourouri.

Saken fortsetter under bildet.

Tror Oslo stiller "sterkt".

Etter nominasjonen vil fire personer fra Arkitekturopprøret plukke ut 7 kandidater i hver kategori. Her vil antall ganger som de ulike byggene er nominerte være viktigst. tungtveiende. Vinnerne blir deretter kåret gjennom en folkeavstemning hvor alle borgere kan stemme på én kandidat i hver kategori. Siste fredag i november vil Arkitekturopprøret kåre vinnerne av hedersprisen, og den litt mindre ærerike Grøss-medaljen.

– Målet med prisene er å få befolkningens stemme inn i debatten om arkitektur og stedsutvikling. Samtidig håper vi også å både skremme og inspirere offentlige beslutningstakere, utbyggere og arkitekter til å prestere bedre, sier Sourouri.

Han har tro på at et oslobygg vil stikke av med minst en pris.

– Vi har sett av Arkitekturopprøret at det er mange bygg i Oslo som vekker engasjement hos folk. Både positivt og negativt, kanskje særlig negativt. Jeg kommer selv til å nominere Vandkunsten i Bjørvika, som ser ut som Venezia etter dommedagen. Og kanskje Spikerverket i Nydalen.

Til hedersprisen derimot, kommer han kun til å nominere prosjekter utenfor hovedstaden, nemlig Wesselkvartalet i Asker og Nygårdsplassen i Fredrikstad.