Det innebærer en forskriftsendring, og må dermed ut på høring.

«Det foreslås å heve bøtesatsen ved bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn fra 5 000 kr til 7 450 kr, og å oppjustere bøtesatsen for øvrige trafikkovertredelser som inngår i forskriften i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Forslaget er begrunnet i et ønske om å øke etterlevelsen av forbudet mot mobilbruk under kjøring, og å opprettholde øvrige bøtenes preventive og pønale effekt. Endringsforslaget er initiert og i all hovedsak begrunnet av Justis- og beredskapsdepartementet», skriver Samferdselsdepartementet i høringsnotat.

– Trafikksikkerhet er et prioritert område for regjeringen, og bakgrunnen for forslaget er omtalt i høringsnotatet. Det fremgår blant annet av høringsnotatet at det er dokumentert høy forekomst av ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring. Forslaget er på høring fram til februar, og vi har ingen ytterligere kommentarer til forslaget nå, skriver pressevakt i Samferdselsdepartementet, Tor Livius Midtbø, i en e-post til Avisa Oslo.

Dette er forslaget

De nåværende satsene er i parentes.

For høy hastighet:

 • Å kjøre opp mot 5km/t for fort når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: 850 kroner.
 • Å kjøre 6–10 km/t for fort når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: 2300 kroner (2250 kroner).
 • Å kjøre 11–15 km/t for fort når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: 4150 kroner (4050 kroner).
 • Å kjøre 16–20 km/t for fort når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: 6000 kroner (5850 kroner).
 • Å kjøre 21–25 km/t for fort når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere: 9300 kroner (9050 kroner).
 • Å kjøre opp mot 5 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 850 kroner.
 • Å kjøre 6–10 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 2300 kroner (2250 kroner).
 • Å kjøre 11–15 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 3700 kroner (3600 kroner).
 • Å kjøre 16–20 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km7t eller høyere: 5150 kroner (5000 kroner).
 • Å kjøre 21–25 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 7000 kroner (6800 kroner).
 • Å kjøre 26–30 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 9300 kroner (9050 kroner).
 • Å kjøre 31–35 km/t for fort når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere: 11.150 kroner (10.850 kroner).
 • Å kjøre 36–40 km/t for fort på motorvei når fartsgrensen er 90 km/t eller høyere: 11.600 kroner (11.300 kroner).

Kjøre mot skilt eller lys

 • Å kjøre mot rødt lys: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre med for kort avstand til forankjørende: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre i strid med innkjøring forbudt, trafikkforbud, svingforbud, snuforbud, påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, påbudt rundkjøring, tungtrafikkfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, enveiskjøring eller gågate: 6000 kroner (5850 kroner).
 • Å kjøre i sperreområde med gule linjer, på fortau, i sykkelfelt, på sykkelvei eller på gang- og sykkelvei: 4550 kroner (4450 kroner).
 • Å kjøre i feil felt når det er påbudt svingfelt: 4550 kroner (4450 kroner).
 • Å kjøre på eller over gul/hvit sperrelinje eller i sperreområde med heltrukken hvit linje: 4550 kroner (4450 kroner).

Forbikjøring

 • Ulovlig forbikjøring, til høyre, like foran eller i kryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, sving eller annen måte: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Ulovlig forbikjøring foran gangfelt eller ved ikke å ha sjekket om forankjørende har gitt tegn til forbikjøring eller den bak har begynt å kjøre forbi: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre i strid med skilt forbikjøringsforbod og forbikjøringsforbud for lastebil: 7450 kroner (7250 kroner).

Vikeplikt

 • Å ikke overholde skilt for vikeplikt eller stoppskilt: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre i strid med høyreregelen: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å ikke overholde vikeplikt for gående i gangfelt: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å ikke overholde vikeplikt ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å ikke overholde vikeplikt overfor gående eller syklende når det skal kjøres inn ved svinging: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre med snøscooter på offentlig vei: 7450 kroner (7250 kroner).
 • Å kjøre med motorvogn i terreng og vei ikke åpen for alminnelig ferdsel: 7450 kroner (7250 kroner).

Lys og blinklys

 • Å ikke gi påbudt tegn: 2800 kroner (2750 kroner).
 • Å kjøre uten tente lys: 2800 kroner (2750 kroner).
 • Å kjøre med lys som er feilaktig brukt: 2800 kroner (2750 kroner).
 • Å kjøre uten å ha tilstrekkelig utsyn: 2800 kroner (2750 kroner).
 • Å kjøre med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys: 2800 kroner (2750 kroner).

Trimming og vektbegrensninger

 • Å kjøre med trimmet moped: 6000 kroner (5850 kroner).
 • Å kjøre uten fungerende parkeringsbrems («brekk») når tillatt totalvekt er under 3,5 tonn: 2800 kroner (2750 kroner).
 • Å kjøre uten fungerende brekk når totalvekten er over 3,5 tonn: 5750 kroner (5600 kroner).
 • Å kjøre på motorvei eller motortrafikkvei med moped eller kjøretøy som ikke kan kjøre fortere enn 40 km/t: 1850 kroner (1800 kroner).

Sykling og sikkerhet

 • Å sykle uten tente lys når det er mørkt: 1350 kroner (1300 kroner).
 • Å sykle mot rødt lys: 1350 kroner (1300 kroner).
 • Å sykle mot innkjøring forbudt, forbudt for alle kjøretøy, forbudt for syklende, forbudt for syklende og gående, forbudt for små elektriske kjøretøy, på motorvei eller motortrafikkvei, eller i sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy: 1350 kroner (1300 kroner).
 • Å kjøre mens man bruker elektronisk utstyr: 7450 kroner (5000 kroner).
 • Å unnlate å sikre passasjerer under 15 år: 2500 kroner (2450 kroner).