Tallene fra kommunens sykkeltellere viser en økning i sykkeltrafikken på 30 prosent i mai, sammenlignet med samme måned i fjor.

Det stopper ikke der: Tallene viser også at det aldri har vært så mye sykkeltrafikk om våren, som nå. Totalt har det vært ti prosent flere sykkelreiser i mars, april og mai, enn det var i det tidligere rekordåret 2020.

– Utrolig bra

– Dette er fantastiske nyheter. 30 prosent vekst i mai er utrolig bra, og det har aldri vært så mye sykkeltrafikk om våren som nå. Det viser at det nytter å satse på å gjøre det tryggere for folk å sykle, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Hun forteller at kommunen har etablert eller oppgradert over 100 kilometer sykkeltilrettelegging de siste årene. I tillegg gjennomføres det andre tiltak for å gjøre det tryggere og enklere å sykle.

– Vi lager røde sykkelbokser i kryss, har etablert tusenvis av sykkelparkeringsplasser, og gjennomfører omtrent 100 trafikksikkerhetstiltak hvert år for å gjøre det tryggere for både fotgjengere og syklister. Det inkluderer blant annet kryssoppstramminger, utvidelse av fortau, fartshumper og reduserte fartsgrenser, sier Stav.

25 kilometer i år

Undersøkelser viser at tre ganger så mange opplever Oslo som en trygg sykkelby, enn de gjorde i 2014, forteller miljø- og samferdselsbyråden videre.

– Utviklingen er veldig god, men Oslo er fortsatt langt unna å være en trygg og god sykkelby for alle. Det er fortsatt mange som opplever det som utrygt å sykle mange steder i byen, og det gjelder spesielt barn og eldre, sier Stav.

Hun lover at byrådet vil trappe opp innsatsen fremover.

– Bare i år planlegger vi å etablere eller oppgradere minst 25 kilometer sykkeltilrettelegging, og vi fortsetter med mange andre tiltak som gjør det tryggere for syklister, sier Stav avslutningsvis.