Fra slutten av mai og til og med andre pinsedag var det buss fra Helsfyr til Bergkrystallen, Tveita og Hellerud på linjene 1,2,3 og 4.

Nå går T-banen igjen på hele strekningen, men det har skjedd én endring på Brynseng. T-banen vil kun bruke spor 1 og 2 på stasjonen, sporene som ligger nærmest Brynseng skole.

Årsaken til stengeperioden var at Sporveien bygger en ny tunnel mellom Brynseng og Hellerud, som erstatter dagens 100 år gamle trasé. Den er bratt og svingete, og har begrenset topphastigheten på T-banen til kun 30 km/t.

Den gamle traseen vil bli gang- og sykkelvei når tunnelen står ferdig.

I de to ukene ble en bru koblet fra og sporene lagt om. Det fører altså til at ting endrer seg inne på Brynseng stasjon også.