Mandag åpnet et midlertidig solkraftanlegg midt i Oslo sentrum.

Innovasjonsprosjektet har til hensikt å etablere og synliggjøre Oslo og Oslo havn som testarena for innovasjon.

Solcelleanlegget som nå er plassert ut på vannet ved Honnørbrygga er utviklet av Sunlit Sea, som sammen med Innovasjonsdistrikt Sentrum, OsloMet, Oceanlab, Statkraft, Oslo kommune og Oslo Havn vil dra nytte av dataene som samles inn fra anlegget den kommende måneden.

– Solcellepaneler i vann produserer mer strøm enn anlegg på land på grunn av god kjøling fra vannet og mer direkte sollys enn for eksempel bygninger, forklarer Per Lindberg, CEO i Sunlit Sea, i en pressemelding.

– Bryter barrierer

Byintegrert flytende solkraft er relativt nytt. Prosjektet innebærer at man integrerer solcellepaneler på vannet i nærhet av by og sørger for at det ikke kommer i konflikt med skip eller infrastruktur.

– Dette anlegget representerer en vinn-vinn for alle; Oslo kommune og Oslo Havn får nyttige data og vi lærer prinsipper for hvordan være en god testarena og sørge for riktige tillatelser. Vi bryter barrierer, slik at det blir enklere for gründere fremover å teste ut løsningene sine, sa byråd Victoria Marie Evensen under åpningen.

Evensen la vekt på at solkraft er en industri i sterk vekst, og Norge har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon.

Glad for initiativet

– Jeg er stolt over at Oslo havn blir brukt for å teste ut flytende solkraft. Konseptet er både spennende og innovativt. Oslo Havn arbeider hardt og målrettet for å bli en fremtidig nullutslippshavn. Vår visjon er Oslo havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sa havnedirektør Ingvar Mathisen i sin tale.

Han legger til at han er glad for initiativet:

– Oslo Havn er opptatt av å bli en fremtidig nullutslippshavn. Kanskje flytende solkraft kan bli en del av nullutslippshavna i fremtiden, sier Mathisen.

Testprosjektet inkluderer utvikling av konseptet byintegrert flytende solkraft, samt evaluering av ytelse ved bølger, strømning og vanntemperatur. Prosjektet skal skape innovasjon i offentlig sektor ved å etablere enklere gjennomføring og samarbeid med kommunen.

– Det er fantastisk når skrevne strategier blir synliggjort i konkrete løsninger, sier byråd Evensen.

Gagner alle

Lone Jessen er prosjektleder for Innovasjonsdistrikt Sentrum. Hun sier at de involverte aktørene har samarbeidet om anlegget på nye måter for å kunne innovere både på det tekniske og på det regulatoriske.

– I Innovasjonsdistrikt Sentrum ønsker vi å fasilitere innovasjonsprosjekter der alle parter som deltar får noe tilbake. Gründere kan få testet ut sine konsepter og prototyper, næringslivet får muligheten til å se og vurdere, akademia får tilgang på data som er verdifull for forskning, mens myndighetene på sin side får bedre løsninger og tjenester som gagner alle i samfunnet, avslutter hun.