Bymiljøetaten presenterte torsdag de tre som har vunnet anbudet om å leie ut elsparkesykler det neste året.

De tre aktørene Voi, Tier og Bolt får kontrakten, erfarer Avisa Oslo. Det betyr at hver aktør får 2.666 enheter til utleie, mot at hver aktør har 667 i dag.

– Vi er ekstremt skuffet, og veldig overrasket, sier Ryde-sjef Tobias Balchen til AO.

Aktørene vant anbudet som er gyldig i ett år.

– Nå blir det enklere å finne en Tier når man trenger det. Vi skal også jobbe videre med å knytte bærekraftige transportformer sammen. Bare i fjor sto Tier for over 2,3 millioner turer i Norge, for 431.878 unike brukere. Vi skal bidra til at enda flere av dem erstatter bilturer, sier Morten Askeland, norgessjef i TIER, til Avisa Oslo.

Det betyr at ni andre aktører er ute av drift fra i morgen og må fjerne sine enheter i løpet av ei uke.

Elsparkesyklene må stenges ned og vil ikke bli mulig å åpne i appene, etter at aktørene tapte kampen om Oslo-markedet det neste året.

Derfor vant de

Fire av dagens selskaper har ikke egne elsparkesykler, nemlig Bydue, Sharebike, Wind og Rapp. De leier av Ryde og Voi.

De tre aktørene som skal prege Oslomarkedet fra i morgen, har vunnet anbudet ut fra kriteriene

  • Rutiner og virkemidler for å sikre fremkommeligheten i offentlige rom
  • Sikre trygge, offentlige rom
  • Beskrivelse av hvordan de oppnår klima- og miljøvennlig drift

Aktørene måtte beskrive hvordan de har tenkt å sikre at brukerne ikke plasserer kjøretøy til hinder eller ulempe for fremkommeligheten, hvordan de skal organisere fjerning, flytting og rydding og hvordan de skal fremme lovlig og hensynsfull ferdsel.

I tillegg måtte de beskrive hvordan de skal ivareta sikkerheten til tredjepersoner og fører av kjøretøyet.

Når det gjaldt klima- og miljøkravet, måtte aktørene beskrive levetiden på kjøretøyene og rutiner for håndtering av avfall, defekte kjøretøy og komponenter.

De første versjonene av elsparkesykler som ble plassert i byen, hadde en levetid på et halvt år. Deretter ble de solgt.

Versjonene du finner på gata i dag er langt mer moderne og robuste enn lanseringsversjonene, og har en beregnet levetid på seks år.

– Vi går inn for å begrense ordningen til at tre aktører får tillatelse til å tilby elsparkesykler. Dette gjør at de aktørene som får tillatelse kan drive en solid driftsorganisasjon, som gjør det lettere å drive seriøst og bærekraftig, og sikre et godt tilbud både for kunder og omgivelsene, skrev byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en pressemelding da kommunen bekjentgjorde endringene til tre aktører i stedet for 12.

– Med tre tilbydere vil vi samtidig ivareta en viss konkurranse om å bli enda bedre på disse områdene, skrev Stav.

Fortsatt blir det 8.000 elsparkesykler til utleie i byen, og fortsatt må aktørene fordele dem rundt i hele byen etter en fordeling du kan lese mer om her:

Nye regler

Regjeringen varsler at elsparkesykler skal omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn», noe som dermed medfører en promillegrense på 0,2.

Det er varslet en aldersgrense på minst 12 år og påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Disse reglene er ventet å tre i kraft i løpet av våren.

Idet disse reglene innføres, regner Samferdselsdepartementet med at det også er avklart om det blir innført forbud mot å kjøre på fortau for førere over 16 år.

– Vi er takknemlige for tilliten fra kommunen. Vi har lovet mye til de norske byene, og ser frem til å levere på våre løfter. Gjennom lokale samarbeid, utvikling av parkeringsløsninger og innføring av vår helt nye elsparkesykkelmodell skal vi bidra til å gjøre Oslo til en trygg og tilgjengelig by enten du ferdes på hjul eller til fots, sier en fornøyd nordensjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

Økt kostnad

Oslo kommune har beregnet at det koster dem 8,7 millioner kroner i året å forvalte ordningen med elsparkesykler i byen.

Dette er én million kroner mer enn beregningsgrunnlaget for et fullt kalenderår for forrige periode.

Hovedårsaken til de økte kostnadene er at etaten nå antar mer tidsbruk til forvaltning og kontroll av ordningen enn det som ble lagt til grunn i beregningen i forrige periode. De tre aktørene må betale gebyrer til kommunen for å dekke merkostnadene ordningen medfører.

– Mange av våre tiltak særlig knyttet til sikkerhet ser ikke ut til å være nevnt i evalueringsrapporten. Dette punktet scoret vi nest best med 9,5 av ti i Trondheim, mens i Oslo får vi en betydelig dårligere score. Vi forstår ikke resultatet, sier en skuffet Ryde-sjef Tobias Balchen til AO.

Voi er derimot veldig fornøyd:

– Dette er et tilbud som tjener hele byen, ikke bare de som bruker elsparkesykkel. Sammen med kommunen vil vi finne de beste parkeringsløsningene, vi vil bruke geofencing og opplæring for å bidra til tryggere ferdsel, og gjennom høy utnyttelsesgrad og gode rutiner for gjenbruk og resirkulering sikre at vi bidrar til å oppnå kommunens klimamål, konstaterer Moe Gjerde.

– Takknemlige

– Først og fremst er vi utrolig glade og takknemlige for at vi er én av tre aktører som får drive utleie i Oslo. For Bolt har det vært viktig å til enhver tid bli ansett som en seriøs aktør. Vi har unngått konflikter og fulgt alle anbefalinger fra kommunen mens vi har drevet i Oslo. Som eneste multimodale aktør, med både sparkesykkel, elsykler og drosje i samme app, er vi derfor utrolig takknemlige for at Oslo har vist oss tillit og anerkjennelse for vår tjeneste, skriver Bolt-sjef Jose Rei til AO.

– Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Oslo og ønsker å gratulere både Voi og Tier med seieren. Sammen skal vi endre omdømmet til bransjen og vi er sikre på at Oslo vil få et sterkt mikromobilitetstilbud med disse aktørene på plass. Med denne tildelingen kommer også ansvaret for at vi skal sikre fremkommelighet i bybildet på en trygg og bærekraftig måte. Dette er Bolt klar for å levere i året som kommer, legger han til.

Aktøren scoret svakt på rutiner for å oppdage, respondere og innhente kjøretøyer som har havnet i naturen eller i vannet, men fikk høy score for at selskapet er ISO-sertifisert.