SISTE: Oslo anmodes av IMDi om å motta 2.000 flyktninger, derav 80 enslige mindreårige.

– Vi trenger det svaret ganske raskt for å vite hvor mange vi skal planlegge for å ta imot, sier Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) til Avisa Oslo.

Torsdag klokken 15:00 skal byråden i et møte med arbeids – og inkluderingsdepartementet om flyktningsituasjonen. Møtet er det første i det som fra departementets side omtales som «ukentlige møter for informasjon og dialog».

Før møtet har Hansen en klar forventning til egen regjering:

– Vi kommer til å trenge tydeligere rammer for hva skal planlegge for. Vi trenger dette svaret raskt. Hvis vi må hente inn boliger fra utenfor kommunen, så vil det ta tid å få på plass disse avtalene. Det samme gjelder hvis vi må klargjøre alternative bygninger i forbindelse med skole eller andre velferdstilbud, sier Hansen.

Klar forventning til egen regjering

– Hvor mange som kan komme, og hvor mange av disse som er barn er informasjon vi trenger for å vite hva slags bygg vi trenger og om vi må klargjøre alternative bygg for skoler og barnehager.

Oslo kommune har tidligere meldt at de kunne gi 2000 flyktninger boliger. Dette er basert på kartleggingen bydelene presenterte sist torsdag.

I tillegg har 630 privatpersoner i Oslo stilt boliger til disposisjon. Nå er det opp til bydelene å vurdere om disse er egnet, ifølge Hansen.

– På lengre sikt mener vi at vi kan ta imot flere, men vi trenger å vite hvor mange vi skal planlegge for, og hvilke aldersgrupper flyktningene tilhører slik at vi kan sette i gang arbeidet med å lage avtaler med eksterne utleiere eller hente inn håndverkere for å sette i stand eksterne bygg, sier Hansen til Avisa Oslo.

Kartlegger potensialet i Oslo

Byråden forteller at kommunen nå kartlegger hvor mange boliger som potensielt kan tas i bruk.

Kommunen undersøker nå hvor mange kommunen kan bosette i private hjem, hvilke kommunale og eventuelt statlige bygg som står tomme. I tillegg kartlegger de skole, barnehage eller andre løsninger for små barn og helsehjelp.

– Bydelene sitter med nøkkelrollen her. Det er de som har erfaring og ansvar for bosetting, og barnehager er under bydelene. I tillegg kartlegges potensialet på skolene og utdanningsetaten, sier Hansen.

UDI anslår at 30.000 ukrainske flyktninger kan komme til Norge i år. Hansen mener antallet flyktninger vil bli høyere enn UDIs foreløpige anslag.

– Det ser jeg på som et første anslag. Jeg tror det vil komme mange flere flyktninger enn de 30.000 UDI har anslått. Vi aner ikke hvor lenge krigen vil pågå, om brutaliteten vil øke og hvor mange som vil drives på flukt, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen.

Flyktningtall blir diskutert på møtet

I forbindelse med dagens møte mellom kommunene og regjeringen, har Avisa Oslo stilt følgende spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap):

– Hva konkret kommer til å stå fremst på agendaen under møtet i dag?

– Kommer kommunene til å få beskjed om hvor mange flyktninger de anmodes om å ta imot i forbindelse med dagens møte?

– Raymond Johansen har gått ut i VG og bedt om et konkret tall på hvor mange som Oslo kommune skal ta imot. Han mener det haster. Hva er statsrådens kommentar til det?

Persen svarer at hun skjønner at mange kommuner er utålmodige, og vil sette i gang med den viktige jobben med å bosette ukrainske flyktninger.

– Kommuner landet over har vært svært positivt til å ta imot flyktningene. Det er IMDi som anmoder kommunene om bosetting. Disse tallene vil bli et tema på møtet med kommunene i ettermiddag.