Det er klart etter at Avisa Oslo får bekreftet fra KrF og Sp at de støtter forslaget fremmet av Høyre, Folkets Parti, Venstre, Rødt og Frp.

De seks partiene har 31 av bystyrets 59 representanter. Dermed er det et flertall i bystyret før saken skal behandles, som en del av revidert budsjett. Det settes av 30 millioner kroner til det aktuelle tiltaket i budsjettet.

– En utvidelse av familierabatten til også å gjelde på ukedager er et godt tiltak for å få flere til å reise kollektivt, og å gjøre det billigere for dem som vegrer seg for å velge kollektiv på grunn av prisen, sier Sps Morten Edvardsen om hvorfor hans parti stemmer for tiltaket.


– Det bør være attraktivt for barnefamilier å benytte seg av byens kollektivtilbud, når alternativet ofte er bil. Det kan bli dyrt for en alenemor med flere barn å besøke Deichman bibliotek eller andre reiser til sentrum, sier KrF-politiker Karoline Grosås Nordbø.

Slik fungerer familierabatten

Til nå har familierabatten vært gjeldende på lørdager og søndager. Da kan du ta med inntil fire barn under 18 år gratis.

Barn under 6 år telles ikke med i antallet – de reiser alltid gratis.

Barn mellom 6 og 17 år som reiser alene betaler barnepris. Nå skal altså familierabatten gjelde hele uka.

For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett, og være over 18 år. Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.