– Lastebiler og busser står for omtrent 10 prosent av klimautslippene i Oslo. Målet vårt er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. For å nå det målet må alle kjøretøy på veiene være helt utslippsfrie, og fremover vil de tyngre kjøretøyene være en av de store utfordringen, sier Sirin Stav.

Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og lanserer i dag en ny tilskuddsordning for det private næringslivet.

Fremover kan alle bedrifter som ønsker å etablere lading for tunge kjøretøy, søke. Det gjelder både bedrifter som har eller planlegger å kjøpe tunge kjøretøy og bedrifter som tilbyr lading gjennom ladestasjoner og lignende. Det er opp til søkeren om ladestasjonen skal være offentlig tilgjengelig eller kun skal brukes av egne kjøretøy.

Om ny tilskuddsordning for store elektriske kjøretøy

  • Tilskuddet er på maksimalt 1 million kroner per bedrift.
  • Det er ikke satt et tak på hvor mye tilskudd som kan gis totalt per år, men etaten forventer å gi tilsagn på 5-10 millioner kroner årlig.
  • Midlene tas fra Klimafondet, et fond som byrådet har fylt opp med hundrevis av millioner de siste årene. Fondet brukes til en rekke klima-tilskuddsordninger rettet mot både privatpersoner og næringslivet.

Bakgrunnen for tilskuddsordningen er at omstillingen fra fossilt til fornybart for elektriske busser og lastebiler har gått langt tregere enn for øvrige kjøretøy.

– Oslo og Norge har lyktes veldig godt med å legge til rette for elbiler framfor fossilbiler, og vi har kommet langt på vei når det gjelder elektriske varebiler. Men når det kommer til lastebiler og busser så har vi fortsatt stor jobb å gjøre, sier Stav, som påpeker at det allerede finnes mange fordeler med å benytte elektriske kjøretøy.

– Fra 2025 vil vi stille krav om at alle kjøretøy som er på oppdrag eller leverer til Oslo kommune, enten skal være nullutslipps- eller biogasskjøretøy. Det har vi varslet allerede nå slik at næringslivet skal ha tid til å omstille seg.

– Støtteordningen er etablert etter innspill fra bransjen selv, og vi har fått gode innspill om hvordan den bør utformes for å treffe best mulig. Jeg er veldig glad for at Oslo har et fremoverlent næringsliv som ønsker å lede an, og jeg er helt trygg på at vi kommer til å se en veldig rask utvikling til elektriske busser og lastebiler de neste årene.