Gå til sidens hovedinnhold

Nå begrenses elbilenes tilgang til kollektivfeltene i Oslo

I løpet av årets tre første måneder må man være minst to personer i elbilen om man skal benytte seg av kollektivfeltene i Oslo.

Blant de mange fordelene med å kjøre elbil, finner man adgangen til å benytte seg av kollektivfeltene, til tross for at man kjører privat. Ved inngangen av året gjaldt dette samtlige av Oslos kommunale veier, men gjennom første del av 2021 rulles det ut begrensninger på denne tilgangen.

I et brev sendt fra byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg til bystyrets organer, kommer det frem at byrådet innfører den såkalte to pluss-regelen i kommunens kollektivfelt. Dette innebærer at det må sitte minst to personer i en elbil, om den skal få lov til å benytte seg av kollektivfeltene. Sitter du alene i en elbil, får du altså ikke lov til å kjøre i kollektivfeltet.

Dette gjelder samtlige kollektivfelt i Oslo, og rulles ut i løpet av januar, februar og mars. Se listen over hvilke traseer som får to pluss-regel når lenger ned i saken.

«Behov for å stramme inn»

Endringen skjer samtidig som at Statens vegvesen innfører to pluss-regelen i rushtid på samtlige av sine kollektivfelt. For Oslo innebærer endringen at regelen om minst to personer i bilen gjelder døgnet rundt.

«Med den vellykkede vridningen i personbilparken til elektriske kjøretøy, har elbiler i kollektivfeltet begynt å bli en fremkommelighetsutfordring for kollektivtransporten. Kollektivfelt skal først og fremst være et virkemiddel for å sikre kollektivtrafikken god og forutsigbar fremkommelighet. Det er derfor behov for å stramme inn på elbilenes tilgang til å bruke kollektivfeltene.», heter det i brevet fra byråd Berg.

Den første traseen som skiltes om, er Ring 2, før de øvrige kollektivfeltene følger etter. Fra før er Grenseveien skiltet om til at to pluss-regelen gjelder, som eneste gate i Oslo

– Bremser elbilsatsingen

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen er ikke imponert over tiltaket fra byrådet.

– Dette er enda et tiltak fra byrådets side som bremser elbilsatsingen. Her tar de ut elbiler med mindre enn to personer fra alle kollektivfelt i Oslo. Det som har vært forutsetningen fra Stortinget er å delegere til kommunene når man skulle ta ut elbilene fra kollektivfeltene, men man trenger ikke det før det faktisk er et problem, sier han til Avisa Oslo.

Elvestuen anerkjenner at det innføres to pluss-regel også på statlige veier, men peker på at det i Oslo vil gjelde hele døgnet.

– Jeg har ikke sett noen opplysninger om at dette skal være et problem på så mange steder som dette legger opp til, sier han.

Elvestuen har lenge vært en forkjemper for at flere skal kjøpe og bruke elbil, og anklager byrådet for å bremse utviklingen i antall som velger fossilfritt når de skal kjøpe bil. Han trekker blant annet frem at Norge i 2020 ble det første landet er over halvparten av nyregistrerte biler var fossilfrie.

– Det hadde vært en fordel om vi kunne jobbe sammen, heller enn at byrådet legger inn vedtakene som bremser denne utviklingen.

Lønner seg fortsatt med elbil

På spørsmål fra AO gjentar byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg at for mange elbiler i kollektivfeltet kan skape en fremkommelighetsutfordring. Hun understreker samtidig at det fremdeles er mange fordeler med elbil.

– I Oslo lønner det seg fortsatt soleklart å velge elbil. Elbiler betaler under halv takst av fossilbil, du kan parkere og lade til reduserte priser over hele byen, elvarebiler passerer gratis i bomringen, og borettslag og sameier får økonomisk støtte til ladeutbygging.

Saken fortsetter under bildet.

Hun mener at Oslo har et behov for bedre kollektivtilbud, og færre biler.

– I tillegg er det verdt å påpeke at antallet elbiler som passer i bomringene i Oslo er rekordhøy. 1 av 4 er elektriske. Det finnes heller ingen andre byer i Norge som har så store behov for å bygge ut kollektivtilbudet. I Oslo-regionen bor og arbeider rundt 1.5 millioner mennesker. 200 000 mennesker pendler til Oslo hver dag og Oslo og østlandsområdet vokser. Flere biler tar opp plass og gir kø, kork og kaos.

Her er de forskjellige traseene som endres.

Ring 2

Januar 2021

Bygdøy allé (Drammensveien – Karenslyst allé)

Februar 2021

Fagerheimgata

Februar 2021

Sannergata

Februar 2021

Uelands gate

Februar 2021

Waldemar Thranes gate

Februar 2021

Dag Hammerskjölds vei

Februar 2021

Ulvenveien (Økern)

Februar 2021

Strømsveien

Februar 2021

Drammensveien

Mars 2021

Dyvekes vei

Mars 2021

Hausmanns gate

Mars 2021

Lakkegata

Mars 2021

Sars’ gate

Mars 2021

Sørkedalsveien

Mars 2021

Tøyenbekken

Mars 2021

Hans Nielsen Hauges gate

Mars 2021

Nedre Prinsdals vei

Mars 2021

Nylandsveien

Mars 2021

Tvetenveien

Mars 2021

Vækerøveien

Mars 2021

Bygdøy allé

Mars 2021

Kommentarer til denne saken