– Det er ikke store summene, men det kan være nok til å gi flyktninger den inngangsbilletten de trenger til å komme inn i lokalsamfunnet, sier Bydelsleder Rashid Nawaz.

Under møtet i bydelsutvalget torsdag 24. mars la han frem et forslag om å bevilge 400.000 kroner til ekstraordinære tilbud til flyktninger. De kommer som et tillegg til de 2 millionene bydelen allerede har satt av i sitt budsjett til frivillige organisasjoner og tiltak. Forslaget til Nawaz ble enstemmig vedtatt.

Mye usikkerhet

Nawaz sier at det var viktig for bydelsutvalget å komme raskt i gang med arbeidet for å få på plass et tilbud til flyktningene som kommer.

– Foreløpig vet vi ikke hvem som kommer, eller når de kommer. Det er veldig mye usikkerhet knyttet til dette. Men vi forbereder oss på å ta imot de 100 vi har blitt bedt om å ta imot. I tillegg vet vi at det skal innkvarteres flere på brakkeriggene på Stovner, sier Nawaz.

Midlene skal gå til frivilligheten. Lederen i bydelsutvalget sier at det er viktig for ham å komme i gang med et samarbeid mellom de ansatte i bydelen og de frivillige raskt, slik at vi har de har et tilbud på plass når de første familiene kommer. Tiltakene skal rette seg mot barn og unge.

– Det er viktig med tak over hodet, men vi vil også ha de ukrainske flyktningene inn i lokalmiljøet. Vi vet at et godt aktivitetstilbud er veldig viktig for integrering. Mange av de som kommer har sett traumatiske ting, og vi vil gi dem gode opplevelser her på Stovner. Dette er ikke nok til å gi et fullverdig tilbud, men det er en god kickstart, sier Nawz.

Pengene tas fra bydelens ordinære budsjett, og Nawaz understreker at det ikke vil bli noen kutt i eksisterende tilbud som følge av dette.

– En foregangsbydel

Nå oppfordrer Nawaz andre bydeler til å følge etter:

– Jeg mener vi er en foregangsbydel her. Nå håper jeg andre bydeler også gjør dette og ikke blir sittende og vente på å gjøre noe, avslutter han.

Bydelsutvalget på Nordstrand vedtok på sitt siste møte at administrasjonen kunne bruke penger på nødvendige forberedelser, selv om disse kostnadene ikke var budsjettert. Det er ikke angitt noe konkret beløp nå.

Stovner er foreløpig alene om å ha gjort et slikt vedtak.

– Jeg opplever stor vilje og mye engasjement hos politikerne i bydel Alna når det gjelder flyktningssitusjonen. At politikerne på et tidspunkt ønsker å bevilge mer penger til flyktningene, kan være aktuelt. Nå har vi foreløpig ikke fått noen Ukrainske flyktninger, det er derfor noe usikkerhet knyttet til hva som er behovet. Jeg tror ikke et slikt vedtak er aktuelt før vi vet mer om behovene til de som kommer til bydel Alna, sier Mari Morken, leder av bydelsutvalget i bydel Alna.

Avisa Oslo har spurt alle bydelene i Oslo om dette.