Sykehjemsetaten i Oslo kommune ba fredag Folkehelseinstituttet (FHI) om å analysere ti koronapositive prøvesvar fra Smestadhjemmet på Ullern.

Samtlige prøver ble tatt i januar. I syv av dem ble det påvist den engelske covid-19-mutasjonen, opplyser Sykehjemsetaten i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Vi ba fredag om at prøver fra Smestadhjemmet skulle analyseres for den engelske mutasjonen. Den dagen ble vi ble kjent med at en covid-19-syk medarbeider har en direkte link inn mot utbruddet som pågår i Nordre Follo, sier etatsdirektør Helge Jagmann i pressemeldingen.

Bekreftet mutert virus

Den aktuelle medarbeideren testet positiv for covid-19 6. januar. I etterkant har fem beboere og to øvrige ansatte på samme avdeling, avlagt positive prøver.

– Vi har fått bekreftet mutert virus på syv av de smittede, men antar nå at alle åtte ble smittet med det muterte viruset. Det tyder ikke på at det er spredning til andre beboere eller medarbeidere utover den ene avdelingen, sier Jagmann.

Videre opplyser etaten at det er gjennomført over 1500 koronatester på Smestadhjemmet siden 6. januar. En covid-19-syk beboer døde 23. januar, tre beboere er fortsatt smittet og en beboer er friskmeldt. To medarbeidere er fortsatt syke og en medarbeider er friskmeldt, fremkommer det av pressemeldingen fra kommunen.

Det har også vært smitte hos tre medarbeidere på andre avdelinger. Smitten settes ikke i sammenheng med den engelske mutasjonen, samtidig som Sykehjemsetaten nå håper at de har klart å stanse utbruddet.

– I begynnelsen av januar så vi eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene, enn tidligere i pandemien. Vi har derfor siden årsskiftet tatt høyde for at vi kan ha fått covid-19-mutasjonen inn på våre sykehjem. Vi har sendt prøver til FHI allerede fra 4. januar for fire sykehjem og har iverksatt en rekke tiltak for å stoppe smitteutbrudd, sier Jagmann.

– Nærmer seg friskmeldelse

Foreløpig er det ingenting som tyder på utbrudd av det muterte viruset på verken Urianenborghjemmet eller Solvang helsehus, heter det i pressemeldingen.

– De sykehjemmene det er sendt i prøver fra tidligere i januar og vi ikke har mottatt svar på, nærmer seg friskmeldelse fra utbruddet som startet i begynnelsen av januar, sier Jagmann.

Samtlige sykehjem og helsehus i Oslo har stengt for besøk, foreløpig til og med 31. januar. Det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet.

– Som ventet

– Dette er egentlig som ventet, sa folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg på spørsmål om de nye tilfellene på en pressekonferanse tirsdag.

Hun sier de fleste av prøvene går litt tilbake i tid, og at de dermed vet en del om hvordan det har utviklet seg videre.

– Og det blir avgjørende for vurderingen de nærmeste dagene av hva slags tiltaksnivå vi trenger – og en vurdering av hvor utbredt disse virusvariantene er nå, sier hun til NTB.

Per 25. januar er status som følger for Sykehjemsetaten i Oslo:

  • 97 ansatte smittet av covid-19, fordelt på 25 institusjoner. 162 ansatte er i karantene.
  • 35 beboere er smittet av covid-19. Fra midten av mars i fjor er det gjennomført 16.600 tester av beboere og 23.000 tester av ansatte.
  • I kommunens behandlingsenhet for hjemmeboende pasienter med covid-19 (KCB), er det rapportert om 14 dødsfall blant koronasmittede pasienter.
  • I sykehjemmene har til sammen 54 beboere dødd som følge av covid-19, tre av dem på sykehus.