Det kommer fram i et brev som Munchmuseet har sendt byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet som Avisa Oslo har fått innsyn i.

«Byrådets forslag er at åpningstiden reduseres tilsvarende 7 timer hver uke i 2022. Munchmuseet tror dette lar seg gjøre uten at det blir vesentlige konsekvenser for aktiviteter og besøk», står det i brevet.

Munch-direktør Stein Olav Henrichsen forklarer at museet har fått beskjed om at Oslo kommune må spare penger som følge av koronapandemien. I budsjettet for 2022 har kommunen bevilget 300 millioner kroner til å drifte det nye Munch-bygget som kostet 2,7 milliarder kroner å bygge.

Planen var at Munchmuseet skulle holde åpent tolv timer hver eneste dag hele uka. Nå planlegger de å kutte en time hver dag i snitt.


Forsinkelse koster 3 mill.

–Vi vil spre disse timene på tidspunkter hvor det generelt er lite besøk, og det bør gå ganske greit. På kveldstid før og etter jul har folk gjerne andre ting å drive med, mener Stein Olav Henrichsen.

I brevet kommer det også fram at museet har fått økte kostnader på grunn av problemene med klimaanlegget i bygget. Det har gitt forsinkelser i flytteprosessen, og medfører at de gamle lokalene på Tøyen må beholdes hele første kvartal 2022. Dette gir økte kostnader på 3,1 millioner kroner.

Som Avisa Oslo har omtalt flere ganger har Munchmuseet søkt Plan- og bygningsetaten (PBE) om å få bygge en reserveløsning for klimaregulering på toppen av Lambda-bygget. Dette har PBE sagt blankt nei til. Kunstkuratorene frykter at kunsten kan ta skade av temperatursvingninger på varme dager med mange besøkende.

Museet skriver at de er avhengig av å få dekket ekstrakostnaden på drøyt tre millioner kroner om de skal klare å opprettholde aktiviteten på det planlagte nivået. Dersom de får nei på dette kan det medføre ytterligere kutt i åpningstidene, eller på andre områder av museet.

Stein Olav Henrichsen forteller at mye fortsatt er usikker, og at de avventer besøkstilstrømningen før de bestemmer hva som skjer. Dersom det kommer langt flere for å se kunsten kan det hende de må utvide åpningstidene til de planlagte tolv timene om dagen.

– Vi må se hvordan bygget virker når vi har mye besøk. Nå evaluerer vi daglig hva som skjer. Hvordan folk beveger seg, og hvor det eventuelt oppstår flaskehalser. Vi hadde rundt 7000 mennesker her på tirsdag, og det gikk veldig bra, forteller Henrichsen.

Trenger tid til innkjøring

Museumsdirektøren har tidligere uttalt til Avisa Oslo at han tror på én million besøkende det første hele driftsåret uten korona. I byrådets budsjettforslag er det forutsatt 500 000 besøkende. For å nå målet om én million besøkende må det komme 2740 personer i snitt om dagen.

Museet skriver også at det usikker hvordan kostnadsbildet vil utvikle seg de første årene. «Første driftsår vil også være preget av innkjøring når det gjelder driftsavtaler og hvordan man driver bygningen optimalt. Når man tar i bruk et så komplisert bygg som et nytt kunstmuseum er vil det i tillegg være behov for tilpasninger og det er usikkert hvor store behovene for justeringer og investeringer vil bli i 2022 og årene etter.»

Byråd for kultur Omar Gamal (SV) frykter ikke at reduserte åpningstider skal gå ut over tilbudet til publikum. Han viser til at museet selv har lave skuldre. Reduksjonen er midlertidig, og fra 2023 er det lagt opp til 12 timer åpningstid hver dag.

Gamal sier de tre ekstra millionene Munch ber om i forbindelse med flyttingen ble kjent for byrådet etter at budsjettforslaget var ferdig.

– Kommer Munch til å få pengene de trenger?

– Dette må vi vurdere i det videre budsjettarbeidet. Vi jobber nå med tilleggsinnstilling til budsjettforslaget, og den legges fram for bystyret i november, sier Gamal.

Ber staten bidra

Munch får tredoblet driftsutgiftene sine i det nye bygget, og har to ganger bedt staten om støtte. Siden har det vært regjeringsskifte, men også kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) går langt i å avvise kravet. I en e-post til Avisa Oslo understreker hun at Munchmuseet er organisatorisk en del av Oslo kommune, og at samlingen er eid av kommunen.

– Det har dermed aldri blitt gitt statlig driftstilskudd til museet. Staten har likevel bidratt til byggingen av det nye museet med drøye 600 millioner kroner, skriver hun.

Kulturbyråden er glad for pengene de har fått, men mener det også bør være et nasjonalt ansvar å bidra til forvaltningen av Edvard Munchs kunstnerskap. Ifølge Gamal har Munch søkt om tilskudd på 30 prosent av driftskostnadene. Det skal være godt under snittet for de museene som får penger over statsbudsjettet.

–Jeg er glad for at vi har fått en engasjert ny kulturminister med et stort hjerte for kulturlivet, og ser fram til å diskutere Munch med henne.